Minister Kuipers spreekt zich uit voor voldoende aanbod van tandartsen in alle regio's

Na 12 jaar adviezen van Capaciteitsorgaan om opleidingsplaatsen voor tandartsen te verhogen wachten op nieuw advies Capaciteitsorgaan

10 november 2022: Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer uitgesproken over het aanbod van tandartsen.

Onder het kopje 'Opleiden' schrijft hij: 'Ik vind het belangrijk dat de mondzorg in heel Nederland toegankelijk is en van goede kwaliteit. In alle regio's moet dan ook voldoende aanbod zijn van tandartsen. Voor een toekomstbestendige opleidings- en capaciteitsagenda verken ik samen met de minister van OCW verschillende oplossingsrichtingen voor het tekort aan tandartsen. Eind van dit jaar komt het Capaciteitsorgaan met een nieuw instroomadvies, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verdeling van tandartsen en het tandartsbezoek over de regio's. Begin 2023 zal dan ook het moment zijn om te komen tot een gezamenlijke probleemanalyse met mogelijke oplossingen.'

Wat het advies van het Capaciteitsorgaan zal zijn laat zich raden. Het Capaciteitsorgaan adviseert al meer dan 12 jaar (!) om het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen te verhogen. De adviezen van dit orgaan zijn al die tijd stelselmatig genegeerd. Vanwege dit tekort aan tandartsen is besloten het aantal plekken van niet-EU tandartsen uit te breiden. 


*) Zie de volgende eerdere publicaties op deze website:

- Instroom tandartsen moet fors omhoog, Capaciteitsorgaan brengt nieuw advies uit, 29 december 2010

- Capaciteitorgaan: aantal tandartsopleidingsplaatsen uitbreiden, Capaciteitsplein 2013 aan minister VWS aangeboden, 30 oktober 2013

- Capaciteitsorgaan adviseert opnieuw tot uitbreiding aantal tandartsopleidingsplaatsen, Tussentijds advies over jaarlijkse instroom tandartsen, 7 februari 2019

- Capaciteitsorgaan adviseert al tien jaar tot uitbreiding aantal tandartsopleidingsplaatsen, 2e lustrum van altijd genegeerde adviezen, 2 januari 2020

- KNMT: los nu eindelijk eens het tandartsentekort op, Elk jaar 100 extra tandartsen opleiden, 7 juli 2021

- Niet meer opleidingsplaatsen wel meer toetsing niet EU-tandartsen, 30 juni 2022


 

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 175
oktober 2023
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor de casus 'Koningsnummer volledige prothetiek: ambachtelijke vaardigheid en individuele vereisten' van meester-tandtechnicus Sebastian Guttenberger, een special over administratie software voor de tandtechnische branche waar de diverse oplossingen van Ladento, Talas, Qbridge, Salusys, Sovas, DigiTand en Talas+ aan bod komen, Prothetiek onder de loep 2024, de ID Day: Innovative Dental Technician Day, bijeenkomst BTT Klankbordgroep CAD, MijnMond.info/Vacatures en de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in oktober 2023.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl