Mondzorgkoepels luiden noodklok over beleid VGZ

Verzekerden van zorgverzekeraar VGZ ontvangen in 2019 mogelijk niet tijdig mondzorg

vgz logo

28 december 2018 - De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici voor de tandtechniek (VLHT) en de Branchevereniging Tandtechniek (BTT) luiden de noodklok met betrekking tot het inkoopbeleid van zorgverzekeraar VGZ. VGZ biedt volgens de beroepsverenigingen van mondzorgverleners tarieven aan die zo laag zijn dat deze niet kostendekkend zijn. Hierdoor dreigen patiënten die verzekerd zijn bij VGZ niet (tijdig) te kunnen worden geholpen indien zij een kunstgebit op implantaten nodig hebben. 

Tijdens een bezoek aan een mondzorgverlener worden doorgaans verschillende verrichtingen uitgevoerd, waarbij de mondzorgverlener diverse materialen en technieken gebruikt. In de overeenkomsten die VGZ voor 2019 aanbiedt, zijn de tarieven voor deze materialen en technieken naar verluid dermate laag vastgesteld, dat veel materialen en technieken niet kostendekkend kunnen worden gemaakt. Hierdoor dreigt de situatie te ontstaan dat de zorgverleners die deze technieken normaliter vervaardigen, dit voor VGZ-verzekerden niet kunnen en zullen doen. Het gevolg daarvan zou zijn dat VGZ-verzekerden langer op hun kunstgebit moeten wachten of dit zelf in het geheel niet kunnen krijgen, als er geen aanbieders zijn die bereid zijn dat onder de genoemde condities te maken, met alle gevolgen van dien. 

Volgens de VLHT, de ONT en de Branchevereniging Tandtechniek is het beleid van VGZ niet te rijmen met de ontwikkelingen in de mondzorg en in de markt. De tarieven voor technieken en materialen zijn niet voor niets door de NZa voor 2019 aanzienlijk verhoogd. Daarnaast is in de CAO Tandtechniek een verhoging van de salarissen per 1 januari 2019 van 2,25% voorzien en is bekend dat de btw-tarieven vanaf 2019 stijgen. Deze ontwikkelingen staan lijnrecht tegenover het inkoopbeleid van VGZ.

De beroepsverenigingen maken zich zorgen of de zorg aan patiënten die verzekerd zijn bij VGZ, wel (tijdig) kan worden geleverd: “Het is een logisch gevolg dat minder zorgaanbieders technieken en materialen zullen vervaardigen voor VGZ-verzekerden, indien zij op elk vervaardigd materiaal geld moeten toeleggen. Mondzorgaanbieders staan altijd klaar voor hun patiënten, maar het kan niet zo zijn dat het de zorgaanbieder geld kost om zijn patiënten te behandelen”, aldus Tim Rolink, vicevoorzitter van de ONT. Als tandprothetici en tandtechnici niet onder de kostprijs zullen werken, zullen verzekerden van VGZ mogelijk in de kou komen staan. De beroepsverenigingen geven aan signalen te ontvangen dat dit voor 2019 het geval zal gaan zijn.

Complicerende factor is dat VGZ uitsluitend contracten voor deze zorg heeft aangeboden aan tandartsen, en niet aan tandprothetici en tandtechnici. De tandartsen kunnen de zorg aan alle patiënten die een implantaatgedragen kunstgebit nodig hebben vanwege de omvang van de zorgvraag naar gebitsprothesen niet uisluitend zelf leveren, waardoor zij tandprothetici en tandtechnici als ‘onderaannemers’ moeten vragen technieken en materialen te maken. Als tandprothetici en tandtechnici dat niet doen, omdat zij onder de kostprijs moeten werken, dan kan de tandarts niet leveren en blijft de verzekerde van VGZ zonder zorg.
De beroepsverenigingen hebben nogmaals een uitdrukkelijk beroep op VGZ gedaan om in overleg te treden en tot een oplossing te komen, zodat (tijdige) tandprothetische zorg voor VGZ-verzekerden ook voor 2019 verzekerd is.

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 162
september 2021
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor 30 jaar perstechnologie voor glaskeramiek restauraties, een frame met een bijzondere extensie in opdracht van de afdeling Bijzondere Tandheelkunde van het Rijnstate Ziekenhuis in de rubriek Werkstuk Belicht, Ortho-Flex en digitale orthodontie, Baakman Tandtechniek in Zutphen gericht op digitalisering, Vakbond LBV en Branchevereniging Tandtechniek sluiten nieuwe cao, de IVT Bob Tolmeijer Award 2021 en de geslaagdenlijst IVT-opleiding Tandtechniek aan de DHTA, IDS 2021 in Keulen de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in september 2021.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl