Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Tandtechniek dreigt met cassatie

Branchevereniging Tandtechniek roept FNV,CNV en De Unie op in te grijpen

pensioenfonds tandtechniek

20 februari 2018 - Hoewel de Ondernemingskamer in de beschikking van 6 februari jl. alle eisen van het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Tandtechniek (VO) heeft afgewezen en zelfs stelt dat de VO zelf gebrekkig functioneert en de veroorzaker is van de verstoorde verhouding tussen VO en bestuur en raad van toezicht blijkt de VO nu te dreigen met een nieuwe rechtsgang om cassatie te bewerkstelligen. De Branchevereniging Tandtechniek roept vakbonden FNV, CNV en De Unie op hun leden 'uit het Verantwoordingsorgaan te halen' en zo opnieuw een enorme vertraging in een overgang naar PFZW te vermijden. 

Uit een artikel van Pensioen Pro (dé nieuws- en informatiebron voor de Nederlandse pensioen- en beleggingssector van onder meer het Financiële Dagblad) van 19 februari jl. blijkt dat het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Pensioenfonds Tandtechniek overweegt in cassatie te gaan tegen de onlangs gedane uitspraak van de Ondernemingskamer,

Niet in belang betrokkenen
Het bestuur van de Branchevereniging Tandtechniek geeft aan met ontsteltenis kennis te hebben genomen van het bericht dat de VO overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer. ‘Dit lijkt op geen enkele manier in het belang van alle betrokkenen die afhankelijk zijn of straks worden van het Pensioenfonds Tandtechniek of zijn rechtsopvolger. Zelfs al zou een cassatie voor het Verantwoordingsorgaan succesvol verlopen – en die kans lijkt gezien de kristalheldere uitspraak van de Ondernemingskamer minder dan nihil – dan is gezien de positie van het Pensioenfonds Tandtechniek het geplande opgaan in het PFZW-of ander fonds onvermijdelijk.’

Oproep aan FNV,CNV en De Unie
‘Het boven de markt houden van deze optie is nadelig voor de hiervoor genoemde betrokkenen en leidt alleen maar tot vertraging en verspilde energie. De Branchevereniging Tandtechniek sluit zich daarom van harte aan bij de vaststelling van werknemersvoorzitter (!) van het Pensioenfonds Tandtechniek-bestuur dat vakbonden en werkgeversorganisaties hun eigen verantwoordelijkheid hebben en dat ze die kunnen nemen.’

De Branchevereniging Tandtechniek concludeert dan ook met hem dat ‘de organisaties die van ons vragen de collectieve waardeoverdracht naar PFZW tot stand te brengen benoemen ook de leden van het verantwoordingsorgaan. We kunnen die organisaties (…) vragen die leden terug te halen. Kortom: de Branchevereniging Tandtechniek roept de organisaties FNV, CNV en De Unie dan ook op precies dat te doen: haal uw leden uit het Verantwoordingsorgaan terug in het belang van diegenen die afhankelijk zijn of worden van het Pensioenfonds Tandtechniek.

Lees ook: 'Verantwoordingsorgaan (VO) haalt bakzeil bij procedure tegen bestuur Pensioenfonds Tandtechniek'. 

 Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 148
januari/februari 2019
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor  flexibele en allergievrije prothese Thermosens van TTL Kamphuis, de verlaging van de dekking van tandtechniekkosten door deVGZ terwijl de NZa de tarieven juist heeft verhoogd, digitale NEM-restauraties: zelf doen of uitbesteden?, de Gipsrobot "OnkyMix" van Zwolsman Gips en de dentale agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer.

Verspreiding in februari 2019.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl