Symposium ‘Parodontologie’ Philips Sonicare

Bewezen relatie tussen parodontitis en algehele gezondheid

philips_sonicare

23 december 2010 - Recente wetenschappelijke onderzoeken leveren het overtuigende bewijs: er bestaat een belangrijke relatie tussen mondgezondheid en onze algehele gezondheid. Reden voor Philips Sonicare en NVM, de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, om gezamenlijk een symposium te organiseren rondom het thema „parodontologie?. Mondhygiënisten spelen namelijk een cruciale rol bij het onderkennen en behandelen van gingivitis en parodontitis en het “opvoeden”/“instrueren” van de patiënt

Vier gerenommeerde experts uit binnen- en buitenland deelden de laatste bevindingen op hun specifieke vakgebied met 350 geboeid luisterende mondhygiënisten. Erik Hollander, sr. marketing director van Philips Consumer Lifestyle, zette in zijn welkomstwoord meteen detoon van het symposium: “De nieuwe inzichten die wij vandaag met u willen delen zijn buitengewoon leerzaam en zult u meteen kunnen toepassen in uw praktijk.”

Effectieve producten ontwikkelen

Philips Sonicare stimuleert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mondgezondheid en alles wat daar mee samenhangt. “Onze primaire verantwoordelijkheid richting consument is om - in nauwe samenwerking met mondhygiënisten, tandartsen, wetenschappers en gebruikers - effectieve en hoogwaardige producten te ontwikkelen en op de markt te brengen”, aldus Erik Hollander. “Door wetenschappelijk onderzoek en vakopleidingen te ondersteunen, krijgen we meer inzicht in het verband tussen gingivitis of parodontitis en de algehele gezondheid van mensen. Die kennis kunnen we toepassen bij het optimaliseren van onze producten om zo het poetsgedrag positief te kunnen beïnvloeden en mondhygiënete verbeteren.”

 

Alert op gerelateerde ziekten

“Om maximaal profijt van onze elektrische tandenborstels te hebben, moet je weten hoe je ze dagelijks het best kunt gebruiken”, vervolgt Hollander. “In landen waar mondhygiënisten hun patiënten duidelijke poetsinstructies voor onze producten geven, leidt dat tot sterk verbeterde mondhygiëne en patienttevredenheid. Met als eindresultaat een betere algehele gezondheid van de patiënt. Daarom achten wij de hechte samenwerking met mondhygiënisten in een gezamenlijke benadering van de patiënt van groot belang. Omdat zij intensief contact hebben met patiënten met parodontitis, zijn zij bij uitstek de beroepsgroep die moet leren alert te zijn op ziekten die gerelateerd zijn aan deze aandoening, zoals diabetes, osteoporose en hart- en vaatziekten.”

Diabeten extra gevoelig

Eerste spreker Dhr.Harry Roos benadrukte dat mensen met diabetes mellitus een verlaagde weerstand hebben en daardoor extra gevoelig zijn voor infecties. Dus ook voor parodontitis. Roos is al ruim dertig jaar werkzaam bij farmaceutisch bedrijf sanofi-aventis en heeft daardoor veel kennis en praktische ervaring opgedaan over diabetes. Zijn boodschap naar de mondhygiënisten was dat je met de behandeling van parodontitis tegelijk de HbA1c (hemoglobine van het type A1c) verlaagt, waardoor diabetespatiënten zich beduidend prettiger gaan voelen.

Herkenning osteoporose

Em. Prof. Dr. Coen Netelenbos benadrukte de impact van osteoporose bij met name vrouwen in en na de overgang. Ook belichtte hij de al dan niet negatieve dan wel vermeende effecten van medicatie (biphosfonaten, prednison) en vitaminen (vitamine D en calcium) op bijvoorbeeld het kaakbot. Zijn presentatie deed veel mondhygiënisten beseffen dat zij een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig opsporen van osteoporose (dus nog voordat er botbreuken optreden) tijdens het beoordelen van gebits- en panoramaröntgenfoto’s. Hoe eerder osteoporose herkend wordt, hoe beter, benadrukte hij. Het is namelijk de enige chronische kwaal die in meer dan 50% van de gevallen tot stilstand kan worden gebracht met de juiste medicijnen. Verder roemde Netelenbos de werking van het (nog niet in Nederland verkrijgbare) geneesmiddel PTH, dat botvorming stimuleert en de kans op osteonecrose van de kaak (ONJ) aanzienlijk verkleint.

Systemische risicofactoren

Prof. Dr. Bruno Loos ging in op de invloed van parodontitis op de algehele gezondheid. Hij wees erop dat het van groot belang is dat de mondhygiënist de medische achtergrond kent van haar of zijn patiënt. Parodontale behandeling kan systemische risicofactoren verminderen, aldus Loos, waardoor de kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of een herseninfarct door stolsels in de bloedbaan verkleint. Hij wees onder andere op het belang van spoelen met chloorhexidine voorafgaand aan grote en kleine operaties. Dat zorgt voor een drastische vermindering van het aantal bacteriën in slijmvliezen en speeksel en daarmee van de kans dat bacteriën in de bloedbaan terechtkomen.

Risico’s vroeggeboorte

Hekkensluiter van het symposium was de charismatische Amerikaanse Oraal Bioloog Betsy Reynolds, die zelf ook 20 jaar een praktijk voerde als mondhygiënist. Zij prees het positieve effect van professionele producten als de Philips Sonicare op de mondgezondheid. Reynolds wees op het feit dat vrouwen gedurende hun zwangerschap extra bevattelijk zijn voor gingivitis en parodontitis. Dat veroorzaakt een sterke stijging van prostaglandine, wat tot vroeggeboorte kan leiden, aldus Reynolds. Zij beveelt dan ook sterk aan om zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap twee keer een bezoek aan de mondhygiënist te laten brengen. In aansluiting op wat senior marketing director Erik Hollander al aangaf, benadrukte zij het belang van het feit dat mondhygiënisten in hun praktijk zoveel mensen in hun stoel krijgen. “Maak eens gebruik van de mogelijkheid om met een glucometer meteen ook even je patiënt op diabetes te testen”, gaf ze haar gehoor mee.

Leergierige beroepsgroep

“Wat mij vandaag vooral opvalt, is het enthousiasme van onze beroepsgroep”, constateert NVM-voorzitter Corrie Jongbloed aan het eind van de bijeenkomst. “De grote opkomst van onze leden is indrukwekkend. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied en bereid om nieuwe dingen te leren. De belangrijkste boodschap die we vandaag hebben meegekregen is dat de mond niet een op zichzelf staande omgeving is, maar een duidelijke relatie heeft met het hele lichaam en onze algehele gezondheid. Omdat wij, anders dan tandartsen, langer en intensiever contact hebben met onze patiënten, leren wij hen goed kennen. Zeker als we een patiënt al langer in onze praktijk hebben, zijn we daardoor goed in staat om terugval in gedrag en veranderingen in de mondgezondheid te constateren. Gewapend met de informatie die ons vandaag is aangeboden, heeft onze beroepsgroep nóg meer meerwaarde voor hun patiënten. Ik vind het een prima initiatief van Philips Sonicare om onze leden met sprekers van het kaliber van vandaag werkelijk inhoudelijke kennisvermeerdering aan te bieden.”

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 177
januari/februari 2024
In dit nummer

 

Verspreiding in februari 2024.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl