SOS Vakmanschap luidt noodkreet bij minister Van Bijsterveldt

Voortschrijdende veralgemenisering van het beroepsonderwijs

sosvakmanschap

30 november 2010 - OCW-minister Marja van Bijsterveldt ontvangt vanmiddag in Den Haag uit handen van voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland het manifest ‘Red de specialistische vakman’  van de 44 Samenwerkende Organisaties Specialistisch Vakmanschap. Met het manifest roepen de organisaties de minister op tot intensieve samenwerking om het kleinschalige, specialistische vakmanschap te behouden voor de toekomst.

Bedrijven in kleinschalige, specialistische ambachte worden in toenemende mate geconfronteerd met een stagnerende instroom van jongeren (ontgroening) en een groeiende uitstroom van oudere, ervaren medewerkers (vergrijzing). Tot genoegen van de Samenwerkende Organisaties Specialistisch Vakmanschap (SOS Vakmanschap) staat in het regeerakkoord, dat ieder talent telt, dat prioriteit wordt gegeven aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs, dat er betere vakmensen nodig zijn voor de 21e eeuw en dat de samenwerking van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zal worden  versterkt.

Tegelijkertijd signaleert SOS Vakmanschap een voortschrijdende veralgemenisering van het beroepsonderwijs. Dit vormt een grote bedreiging voor het voorbestaan van specialistische branches. Tal van specialistische beroepen dreigen te verdwijnen,  soms al op korte termijn. Vanwege het enorme belang van het vakmanschap voor de Nederlandse economie en voor de samenleving, zijn maatregelen noodzakelijk, zo staat in het manifest.

Als de veralgemenisering niet tijdig een halt wordt toegeroepen, zal het steeds moeilijker worden om goed geschoolde vaklieden te vinden en zal er door de sterke vergrijzing in deze beroepen enorm veel knowhow verloren gaan. En bovendien:  de specialistische vakmensen vertegenwoordigen een grote diversiteit aan beroepen, maar liefst een kwart miljoen Nederlandse bedrijven, een miljoen beroepsbeoefenaren en een jaarlijkse omzet van zo’n 127 miljard euro.

Branches zijn volop bezig om te bekijken wat zij zelf kunnen doen om hun specialistische opleidingen te behouden. Hulp van de overheid is daarbij onmisbaar, onder meer om ruimte te scheppen binnen de regelgeving, de bekostiging te garanderen van arbeidsmarktrelevante opleidingen en het faciliteren van een leven lang leren.

Met het manifest hebben de 44 organisaties van SOS Vakmanschap één krachtige stem laten horen richting onderwijs en politiek.  Zij verzoeken de minister om korte termijn een commissie in te stellen waarin onderwijs, bedrijfsleven en het ministerie gezamenlijk aan de slag gaan met concrete oplossingen voor deze problematiek.

SOS Vakmanschap

SOS Vakmanschap is een groep van 44 samenwerkende (branche)organisaties, die hun krachten hebben gebundeld om het kleinschalige, specialistische vakmanschap een impuls te geven en te behouden voor de toekomst. De initiatiefnemers zijn MKB-Nederland, VNO-NCW, Koninklijke Metaalunie, HBA en SVGB kenniscentrum.

 
 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 163
september 2021
In dit nummer



In dit nummer onder meer aandacht voor uitneembare protheses in een artikel van ZTM Damiano Frigerio over nieuwe esthetische concepten voor de klanten van morgen, Digitalisering van perstechnieken via 3D-printen, de speciale uitvoering Artex CR Gold, ongediplomeerde tandtechnisch medewerkers en wat u kunt doen om gedeeltelijke doorhaling van de btw-vrijstelling en een naheffing te voorkomen, de Klankbordgroep KPT, BOL versus BBL: IVT-opleiding aan de DHTA, de CAO voor leden van de Banchevereniging Tandtechniek de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in oktober 2021.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl