Reverse charge facturen ontvangen van Dentsply Sirona?

BTW-aangifte doen en betalen noodzakelijk! - Ook van toepassing op tandartspraktijken

23 juni 2022 - In editie 167 van het Tandtechnisch Magazine is een artikel over de gevolgen van het versturen van zogenaamde 'reverse charge'-facturen door Dentsply Sirona opgenomen. Gevolg hiervan is dat de ontvanger van de factuur verplicht wordt btw-aangifte te doen en ook btw te betalen. Deze problematiek is ook van toepassing op tandartspraktijken. Vanwege het belang voor de dentale branche is een samenvatting van de tekst van dit artikel hieronder overgenomen. 

In april ontving het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek een melding van een factuur van Dentsply Sirona Europe GmbH waarop de termen ‘reverse charge’ zijn vermeld. Dit verwijst naar een btw-regeling waarbij als de btw in het land van de afnemer wordt afgedragen, de btw zogenaamd is ‘verlegd.

De leverancier brengt dan geen btw in rekening en het is dan aan de afnemer om voor de afwikkeling van de btw zorg te dragen. Concreet betekent dit dat als het tandtechnisch laboratorium een dergelijke factuur ontvangt, het tandtechnisch laboratorium verantwoordelijk is voor het doen van zowel de btw-aangifte en het betalen van de hiermee gemoeide btw.

Deze verplichting blijft staan ook al is de bewuste afnemer – de tandtechnicus (of de tandprotheticus of tandarts) – van btw-vrijgesteld. Om als toeleverancier een dergelijke factuur waarop de btw is verlegd te kunnen sturen is het wel noodzakelijk dat het btw-nummer van de klant op de factuur is vermeld (en dat dit een geldig nummer is).

Reactie Dentsply Sirona
Uiteraard heeft de Branchevereniging Tandtechniek diverse vragen gesteld aan de financiële afdeling van Dentsply Sirona. Onder meer om de conclusies in de inleiding te verifiëren. Ook de diverse geraadpleegde accountants gaven aan benieuwd te zijn naar de verklaring van Dentsply Sirona. Na circa twee weken volgde uiteindelijk de volgende inhoudelijke reactie:

Vraag 1. Graag verneemt de Branchevereniging Tandtechniek of de ‘reverse charge’-regeling alleen betrekking heeft op goud-leveringen of dat voor meer (alle?) geleverde producten de zogenaamde ‘reverse-charge’-regeling toegepast wordt?

“Sinds 2019 factureert en levert Dentsply Sirona vanuit haar Oostenrijkse entiteit, Dentsply Sirona Europe GmbH, in plaats van vanuit haar in Nederland gevestigde vennootschap, Dentsply Sirona Benelux BV. De producten worden door Dentsply Sirona Europe GmbH geleverd vanuit haar opslag in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat Dentsply Sirona sinds 2019 geen Nederlandse btw meer in rekening kan brengen aan ondernemers vanwege de verplichte toepassing van de btw-verleggingsregeling. De gewijzigde btw-behandeling geldt daarom voor alle producten die door Dentsply Sirona Europe GmbH in Nederland worden geleverd aan Nederlandse afnemers.”

Vraag 2. Betekent dit volgens Dentsply Sirona ook dat de ontvanger van de factuur waarop de ‘btw-verlegd’ regeling van toepassing is verklaard aangifte moet doen bij de belasting om deze btw alsnog af te dragen?

“Omdat Dentsply Sirona geen lokale btw meer in rekening kan brengen aan Nederlandse ondernemers, bevatten de facturen sinds 2019 geen btw meer, maar een verwijzing naar de btw-verleggingsregeling. Dit betekent inderdaad dat de btw-plicht wordt verlegd naar de ontvanger van de factuur, die zelf het verschuldigde bedrag aan btw dient te bepalen en btw-aangifte dient te doen.”

Vraag 3. En als het antwoord hierop ja is, is – omdat bijvoorbeeld tandtechnische laboratoria vrijgesteld zijn van btw en daarom niet gewoon zijn een btw-aangifte te doen – Dentsply Sirona bereid tandtechnische laboratoria – desnoods desgevraagd – GEEN facturen meer te sturen waarop de btw verlegd is?

“Omdat Dentsply Sirona levert (vanuit haar opslag in Nederland) en factureert vanuit haar Oostenrijkse entiteit, is Dentsply Sirona wettelijk verplicht de verleggingsregeling toe te passen voor de leveringen aan haar Nederlandse afnemers en is het niet mogelijk Nederlandse btw in rekening te brengen. Dentsply Sirona kan dan ook geen facturen sturen zonder de verleggingsregeling toe te passen.”

Zelf controleren
Tot zover de samenvatting van het artikel uit het Tandtechnisch Magazine. Wanneer u in de periode van april 2019 tot nu producten heeft besteld bij Dentsply Sirona dan kunt u zelf nagaan of dit zogenaamde 'reverse charge' facturen betreft. Op de factuur wordt dan geen btw in rekening gebracht en staan de termen 'reverse charge' vermeld. 

Zie voor meer informatie over dit dossier www.bvtandtechniek.nlTerug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 168
september 2022
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor Monolitische restauraties van zirkoniumoxide; zó worden optimale resultaten bereikt, de Dental Expo 2022 komt eraan (eindelijk!), het dossier Reverse Charge facturen, verplicht btw-aangifte doen en betalen, de IVT Bob Tolmeijer Award en de geslaagdenlijst van de IVT-opleiding Tandtechniek aan de DHTA, de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in september 2022.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl