Mondzorgkoepels: Onacceptabele onzekerheid maakt advies praktijken gesloten houden voor reguliere zorg niet te handhaven

Mondzorgpraktijken mogen niet failliet gaan door deze crisis - Sluiten mondzorgpraktijken ten behoeve van volksgezondheid lijkt als offer voor de overheid van geen enkele waarde

 

2 april 2020 - ' Mondzorgpraktijken mogen niet failliet gaan door deze crisis' . Mondzorgkoepels laten in een gezamenlijk nieuwsbericht weten dat de overheid de mondzorg in onacceptabele onzekerheid laat en dat zonder een duidelijk pakket aan overheidsmaatregelen het advies om de praktijken voor reguliere zorg gesloten te houden niet langer gehandhaafd kan worden. 

Het volledige nieuwsbericht luidt als volgt: 

Geachte leden van de gezamenlijke mondzorgkoepels,

Vandaag hebben ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT gezamenlijk een noodoproep gedaan inzake het acute gevaar waarin de mondzorg verkeert. De hele dag zijn wij in overleg geweest met VWS, NZa en ZN en is keer op keer benadrukt hoe hoog de nood is en wat de contouren moeten zijn van een pakket aan steunmaatregelen voor de mondzorg:

  • Compensatie voor omzetverlies als gevolg van de coronacrisis
  • TOZO-, TOGS- en NOW-regelingen moeten onverkort gelden voor mondzorgpraktijken met medewerkers
  • Samenloop van liquiditeits- of continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars met Rijksregelingen is toegestaan, waarbij verrekening achteraf plaatsvindt
  • De bevoorschotting en factoring worden veilig gesteld door zorgverzekeraars en banken
  • Liquiditeitsgaranties worden afgegeven door zorgverzekeraars in samenwerking met banken, wetende dat uitgestelde omzet in de mondzorg gelijk staat aan gemiste omzet
  • De aanvullende verzekering waar nu geen aanspraak op kan worden gemaakt omdat de zorg is opgeschort wordt deels aangesproken als financiering om het voortbestaan van de mondzorgsector veilig te stellen

In voorbereiding op dit overleg hebben wij als mondzorgkoepels zowel gezamenlijk als individueel de twee overheidsinstanties en zorgverzekeraars op verschillende momenten gesproken en bewust gemaakt van de urgentie omtrent de situatie in de mondzorg. ZN heeft vorige week al concrete voorstellen ontvangen van alle koepels over hoe de mondzorg kan worden gered van massale uitval en heeft ruim tijd gehad daarover na te denken. De NZa heeft bovendien honderden meldingen ontvangen over praktijken die failliet zullen gaan als er niet tijdig adequate maatregelen worden getroffen. Alle voorstellen en handreikingen vanuit de mondzorgkoepels zijn in alle redelijkheid aangereikt op basis van hetzelfde vertrekpunt: compensatie van omzetverlies om onze sector te redden met het oog op de continuïteit van zorg.

Diverse ministers hebben in eerdere persconferenties in niet mis te verstane woorden beloften gedaan om faillissementen en het verlies van banen te voorkomen. Daar hebben onze leden ook naar gehandeld. Personeel is in dienst gehouden en mondzorgpraktijken hebben de reguliere zorg gestaakt. Tandartsen en tandprothetici leveren alleen nog spoedzorg. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen en mondzorgpraktijken open te kunnen houden, worden hoge kosten gemaakt. Met het wegvallen van meer dan 95% van de omzet in de sector zijn wij aangewezen op de overheid. Gedurende het overleg is het echter duidelijk geworden dat de overheidsinstanties en verzekeraars zelfs op dit moment in de crisis nog steeds naar elkaar wijzen als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheden, terwijl er onze sector juist duidelijkheid en daadkracht nodig is.

Deze onduidelijkheid is onacceptabel. Mondzorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid dragen ieder een wettelijk verankerde zorgplicht. Op dit moment komen de kosten voor deze zorgplicht echter volledig ten laste van de sector, waarin geen sprake meer is van inkomsten. Het sluiten van mondzorgpraktijken ten behoeve van de volksgezondheid lijkt als offer voor de overheid van geen enkele waarde, als er nu nog steeds geen concrete toezeggingen kunnen worden verwoord. Verder uitstel kunnen we ook niet accepteren, omdat wij vrezen dat besluiteloosheid aan de zijde van de overheid op 6 april tot een chaos zal leiden. Alle mondzorgkoepels zullen zonder een duidelijk pakket aan maatregelen niet langer het advies kunnen handhaven om de praktijken gesloten te houden voor reguliere zorg.

Mondzorgpraktijken mogen niet failliet gaan door deze crisis. Er zijn duidelijke beloften gedaan en nu is het moment om deze te concretiseren. Wij willen uiterlijk vrijdag 3 april helderheid van de overheid (..). 

 

 

 

 

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 179
mei/juni 2024
In dit nummer
Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl