Pensioen tandartsen mogelijk gekort

5 november 2010 - Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT), heeft vandaag aan alle deelnemers bekend gemaakt dat het fonds verwacht te gaan korten op de pensioenen. De financiële positie van SPT staat onder druk door met name de sterk gestegen levensverwachting.

logo_spt_v2

De dekkingsgraad van SPT bedraagt per eind september 2010 circa 88%. Daarin zijn de laatste prognoses voor de levensverwachting reeds verwerkt. Door de sterk stijgende levensverwachting zijn de pensioenverplichtingen van SPT de afgelopen jaren met ruim 10% gestegen. Voor SPT komt daar nog een verzwarende omstandigheid bij:  SPT is een gesloten fonds. Er wordt geen premie meer betaald, wat inhoudt dat de mogelijkheden tot bijsturing van de financiële positie zeer beperkt zijn.

Eerlijk delen van de lasten

Lex van Gool, bestuursvoorzitter van SPT:  Een recente ALM-studie heeft uitgewezen dat de financiële positie van het fonds voldoende kan herstellen met een korting van tussen de 9% en 15%. Sinds deze ALM-studie is de dekkingsgraad van het fonds weer enigszins hersteld. SPT denkt dan ook met een korting aan de onderkant van de genoemde bandbreedte te kunnen volstaan. De korting geldt zowel de ingegane pensioenen als de opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers die nog niet met pensioen zijn. Op die manier worden de lasten eerlijk verdeeld tussenalle betrokkenen, zonder de rekening eenzijdig bij de jongere deelnemers neer te leggen.

Ruimte voor herstel

Omdat de instrumenten om de financiële positie van SPT bij te sturen beperkt zijn, dekt het fonds al een aantal jaren de risico’s op dalende aandelenkoersen en dalende rente voor het grootste deel af. Deze risicobeheersing zorgde ervoor dat SPT in het crisisjaar 2008 als een van de zeer weinige fondsen een positief rendement boekte. De afdekking van risico’s zorgt echter ook voor een beperking van het opwaarts potentieel. Dat maakt de indexatiekracht van SPT onder de huidige omstandigheden ook voor de toekomst zeer beperkt.

De voorgenomen korting geeft ruimte tot lichte aanpassingen aan het beleggingsbeleid. Met die aanpassing blijft de afdekking van het neerwaarts risico goeddeels intact, terwijl het opwaarts potentieel substantieel toeneemt. Dat komt de kansen op toekomstige indexatie in belangrijke mate ten goede.

Overleg met DNB en informeren deelnemers

SPT is met De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek over de voorgenomen kortingsmaatregel. Naar verwachting verneemt SPT in de eerste helft van december nader van DNB. Direct daarna worden de deelnemers van het fonds definitief geïnformeerd. Kort daarvoor, op 25 november, organiseert SPT een voorlichtingsavond voor alle deelnemers over de huidige situatie en de toekomst van het fonds.

“We zijn een gesloten fonds. Er komt dus geen premie meer binnen. SPT is als een spaarpot waarvan de gleuf aan de bovenkant is afgeplakt. Maar de onderkant staat wel open. Dat betekent dat we de huidige en toekomstige pensioenen moeten betalen van het geld dat er nu is. We kunnen ons dus niet veroorloven te wachten op betere tijden. Dan zouden we de rekening eenzijdig doorschuiven naar de mensen die nu nog niet met pensioen zijn.”

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 151
september 2019
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor tandtechnisch vervaardigde non-prepveneers voor corrigeren afwijkende stand van een gebitselement, steeksproefsgewijze bedrijfsbezoeken Inspectie SZW, IVT Bob Tolmeijer Award 2019 en de IVT-geslaagdenlijst, diploma-uitreiking 30e groep Klinisch Prothese Technici, de dentale agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in september 2019.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl