Ivoren Kruis roept Tweede Kamer op onafhankelijke commissie Mondzorg in te stellen

Beschrijf diagnose, indicatie en behandeling in een richtlijn

logo zilveren kruis

15 februari 2024 - Ivoren Kruis roept de Tweede kamer opnieuw op om een onafhankelijke commissie Mondzorg in te stellen die de totale problematiek van de mondgezondheid in kaart brengt en met werkbare en haalbare oplossingen komt. 

'Hoewel veel politieke partijen het verzekeren van de mondzorg in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen, heeft de motie over verzekerde mondzorg het niet gehaald in de Tweede Kamer. Wat er miste, is het opstellen van een integraal plan dat de problemen beschrijft die spelen binnen de mondzorg én met onderbouwde oplossingen komt. Het Ivoren Kruis vreest, dat wanneer er geen goed plan komt, de problemen nog meer zullen toenemen.', aldus het bestuur van het Ivoren Kruis.

Gratis bier motie
'Immers, de motie werd als ‘gratis bier’ gekwalificeerd omdat alleen de wens om de mondzorg goed te verzekeren in stemming is gebracht, zonder dat het met een onderliggend plan was onderbouwd. Het aannemen van een dergelijke motie kan dan inderdaad tot chaos leiden wat tegenstemmers oproept. Zowel over de haalbaarheid als de kosten is meer informatie nodig. Het Ivoren Kruis heeft dit al lang geleden voorzien en daarom herhaalde malen aan de overheid gevraagd om een onafhankelijke commissie in te stellen die de mondzorg problematiek integraal bekijkt en met een integraal plan komt. Het gaat hierbij om de inzet en bevoegdheden van de gehele professionele beroepskolom van mondzorgverleners, de bijbehorende opleidingen, het bedrijfsmodel van de mondzorg en daarmee ook om de verzekerbaarheid en toegankelijkheid van mondzorg.'

Meer klinische praktijkrichtlijnen
Oplossingen moeten volgens het Ivoren Kruis onder andere worden gezocht in ontwikkeling van meer klinische praktijkrichtlijnen. Een diagnose wordt daarmee gekoppeld aan een indicatie. Door diagnose, indicatie en behandeling in een richtlijn te beschrijven wordt de geleverde zorg transparant en wetenschappelijk onderbouwd. Dit biedt een solide basis voor verzekerde mondzorg.

Bedrijfsmodel mondzorg
In de visie van het Ivoren Kruis dient het bedrijfsmodel voor de mondzorg te worden aangepast. Het evenwicht dat tussen zorgverlenerschap en ondernemerschap bestond, lijkt door de alom gepropageerde marktwerking verschoven naar het ondernemerschap. Door de tandartstarieven van preventie en de mogelijke inzet van lager geschoold personeel is preventie dankzij taakdelegatie en marktwerking een ‘cashcow’ geworden. Het Ivoren Kruis stelt dat het afgekondigde NZa kostenonderzoek hierover duidelijkheid zal verschaffen. 

Mondzorg voor de jeugd op abonnement kan bijvoorbeeld een goed alternatief bieden. Immers daarmee verschuift de stimulans naar effectieve preventie en is er meer sprake van preventie op maat. Ook keert men daarmee de ontwikkeling die door marktwerking is ontstaan.

Tandartstekort
Het bestuur van het Ivoren Kruis verwacht dat het menskrachttekort (tandartsentekort) niet op korte termijn zal worden opgelost wanneer het blijft bij denken en werken binnen de huidige kaders. Het inkorten van de opleiding tandheelkunde lijkt tegen beter weten in te worden afgedwongen wat de toegankelijkheid van kwalitatief goede mondzorg niet ten goede komt. 'Wetende dat in de komende jaren het aantal mondhygiënisten nog met ongeveer 2000 zal toenemen en men met een goed plan in staat zou zijn om de werkzaamheden beter over de beroepskolom van mondzorgprofessionals te verdelen, is het de vraag of er meer tandartsen zouden moeten komen. Helaas heeft het Capaciteitsorgaan dit soort alternatieve scenario’s niet mogen onderzoeken.

Dit zijn slechts enkele oplossingsrichtingen. Er zijn er veel meer. Daarbij, dit zijn los van elkaar staande ‘oplossingen’ die nog niet integraal op gewenste of ongewenste interactie zijn beschouwd. Het Ivoren Kruis wil mogelijke oplossingen verder verkennen en doet daarom wederom een oproep aan de Tweede Kamer voor het instellen van een onafhankelijke commissie Mondzorg. Een commissie die de problemen en mogelijke oplossingen integraal met elkaar beziet om zo tot een werkbaar plan, met een groot draagvlak, te komen.

Bestuur Ivoren Kruis
Het bestuur van het Ivoren Kruis bestaat momenteel uit de leden Albert Feilzer, Hans Prakken, Dorothée Quant en Jur van Latum. 

 

 

 

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 177
januari/februari 2024
In dit nummer

 

Verspreiding in februari 2024.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl