NZa krijgt opdracht voorbereiding te treffen voor mogelijk staken experiment vrije prijzen mondzorg

Marktscan Mondzorg: Minister teleurgesteld over beeld eerste kwartaal

25 juni 2012 - VWS-Minister Edith Schippers heeft de NZa de opdracht gegeven voorbereidingen te treffen om, indien de marktscan mondzorg van de NZa in november hetzelfde beeld laat zien als de zojuist verschenen marktscan mondzorg , in 2013 het experiment vrije prijsvorming mondzorg te staken.

‘Hoewel ik mij realiseer dat de marktscan gebaseerd is op gegevens van alleen het eerste kwartaal moet ik constateren dat het beeld dat eruit naar voren komt niet gunstig is. De prijzen zijn gestegen, de contracteergraad is gedaald en de mogelijkheden voor mensen om zich voor een (deel)behandeling te kunnen wenden tot een andere tandarts lijken beperkt. Dit alles bij elkaar geeft mij het beeld dat er nog geen gezonde situatie van vraag en aanbod is ontstaan.’

‘Beeld moet veranderen’
‘Ondanks de korte periode waarover is gemeten, hecht ik eraan helder te stellen dat dit beeld snel zal moeten veranderen. Ik wil op korte termijn tastbare verbeteren zien in contracteergraad en roep mondzorgverleners op om zich in hun prijsbeleid te matigen.’

Minder contracten
De NZa stelt vast dat na de invoering van de vrije prijsvorming minder contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn gesloten dan in voorgaande jaren. Wel verwacht de NZa dat dit aantal in het verloop van 2012 nog zal groeien.

De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) wijst erop dat er in de afgesloten contracten steeds meer kwaliteitsafspraken worden gemaakt. De NMT heeft een modelovereenkomst ontwikkeld die onder de basisverzekering valt waarmee tandartsen zelf het initiatief kunnen nemen om het gesprek aan te gaan met een verzekeraar. ‘Het is namelijk niet zo dat tandartsen onwelwillend zijn om te contracteren, maar een overeenkomst zou wel toegespitst moeten zijn op de praktijk van de mondzorgaanbieder en de kwaliteit die deze wil leveren.’

Betaalbaarheid
De NZa heeft de prijzen van 36 kenmerkende prestaties bekeken. Uit de marktscan blijkt dat de prijzen van de 36 prestaties gemiddeld met 9,6% zijn gestegen, waarbij een grote variatie in prijswijzingen is waar te nemen. De tarieven van sommige prestaties zijn gedaald ten opzichte van 2011, anderen zijn fors gestegen. Indien de prijzen nog gereguleerd zouden zijn geweest, zou de NZa de tarieven met 3,31% hebben geïndexeerd.
De NMT wijst erop dat uit een eerste analyse van de gegevens van 93.000 patiënten blijkt dat de gemiddelde kosten per patiënt licht zijn gedaald. In 2011 gaf de patiënt gemiddeld € 92,09 uit en in 2012 € 88,98.

Zie ook: 'Positief beeld na vijf maanden experiment vrije tarieven tandartsen'.

Zie ook: 'Kosten tandheelkundige zorg vrijwel gelijk gebleven.'


 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 179
mei/juni 2024
In dit nummer
Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl