NZa kondigt kostenonderzoek mondzorg 2024-2025 aan

Ook evaluatie vorige kostenonderzoek in 2016

logo nza


24 januari 2024 - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kondigt de start in 2024 aan van een kostenonderzoek binnen de tandheelkundige en orthodontische zorg. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat gereguleerde tarieven periodiek worden herijkt om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het laatste onderzoek werd in 2013 gehouden, waarna de tarieven in 2016 werden herijkt. 

De NZa kondigt tevens aan dat er geevalueerd gaat worden wat er geleerd kan worden van het vorige kostenonderzoek. De KNMT heeft aangegeven inbreng te geven op basis van de recente ervaringen van andere eerstelijnsorganisaties die recent met een kostenonderzoek te maken hebben gehad, zoals de huisartsenvereniging LHV. 

LHV wint rechtszaak tegen NZa
De LHV startte een rechtszaak tegen de NZa over de tarieven voor 2023 en 2024 in de huisartsenzorg. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tarieven daarvan gebaseerd op een onderzoek naar de kosten in 2015. De NZa heeft die tarieven daarna ieder jaar geïndexeerd. De huisartsen wezen op de ontwikkelingen die na 2015 hebben plaatsgevonden in de huisartsensector waardoor die kosten voor met name personeel en huisvestiging gestegen zijn. De tarieven zijn daardoor niet meer kostendekkend volgens de huisartsen. 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde dat de NZa, gelet op de ontwikkelingen in de sector en de signalen die de huisartsen hebben afgegeven over hogere kosten, de tarieven niet meer had mogen baseren op het kostenonderzoek over het jaar 2015. De NZa had bij de vaststelling van de tarieven over 2023 en 2024 moeten onderzoeken of de tarieven nog kostendekkend zijn. De NZa moet op last van de CBb een nieuw kostenonderzoek doen of de tarieven voor 2023 en 2024 op een andere manier herijken, in ieder geval voor de kostenposten huisvesting en personeel. 

Ook in de mondzorg is sprake van een jaarlijkse indexering door de NZa van de tarieven. 

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 177
januari/februari 2024
In dit nummer

 

Verspreiding in februari 2024.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl