NZa-jaarrapportage signaaltoezicht 2010

Veel meldingen over het verstrekken van onjuiste en onduidelijke informatie door verzekeraars

nza logo

23 maart 2011 - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft via haar meldpunt in 2010 meer meldingen binnengekregen over ongewenste situaties in de zorg dan het jaar daarvoor. Op basis van die signalen heeft de NZa onder meer actie ondernomen tegen het titelmisbruik door orthodontisten en bijbetalingen in AWBZ-instellingen, zo blijkt uit de Jaarrapportage Signalen van de NZa.

Bij de NZa komen via het meldpunt en via medewerkers meldingen binnen van consumenten, verzekeraars, aanbieders en consumentenorganisaties. In 2010 waren dat er 686, tegen 455 in 2009. De meldingen zijn één van de graadmeters voor de NZa voor onderwerpen waar zij in haar toezicht aandacht aan gaat besteden.

In 2010 nam het aantal meldingen over zorgaanbieders toe. De NZa heeft 157 meldingen bij aanbieders in de Cure en Care opgevolgd. Daarvan betrof het merendeel van de klachten het berekenen van onjuiste tarieven, maar een fors aantal ging ook over misleiding zoals het titelmisbruik van orthodontisten. Vanwege het grote aantal signalen over zorgaanbieders in de mondzorg besteedt de NZa in 2011 verscherpt aandacht aan de sector en doet extra onderzoek naar de werking van het systeem. In 2010 ging 40% van de signalen in de curatieve zorg over mondzorg.

Het aantal meldingen over zorgkantoren nam vorig jaar juist af, het aantal over zorgverzekeraars bleef nagenoeg gelijk. Bij zorgverzekeraars gingen veel meldingen over het verstrekken van onjuiste en onduidelijke informatie, en daarnaast over de vergoeding die een verzekerde krijgt. Over de zorgverzekeraars heeft de NZa 88 meldingen verder opgevolgd. Zo heeft de NZa er bij alle verzekeraars op aangedrongen om duidelijke eigen risico-overzichten naar verzekerden te sturen.

Het is een van de taken van de NZa om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorgmarkt te bewaken. De NZa controleert of partijen in de zorg zich aan de wet houden: ze brengt risico’s in kaart en reageert op klachten of signalen die binnenkomen. De NZa gaat ervan uit dat partijen zich aan de wet houden. Waar dat niet zo is of het consumentenbelang geschaad wordt, grijpt zij in door middel van regulering of handhaving. De NZa werkt in haar toezicht vaak samen met andere toezichthouders, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, en het openbaar ministerie.

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 177
januari/februari 2024
In dit nummer

 

Verspreiding in februari 2024.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl