Mondzorgkoepels: Dicht tot en met Pasen

Onacceptabele onzekerheid maakt advies praktijken gesloten te houden voor reguliere niet-spoedeisende zorg niet te handhaven - Op 6 april eindigt eerder advies om niet spoedeisende reguliere zorg in mondzorgpraktijken te staken

 

3 april 2020 - De mondzorgkoepels KNMT, ONT, NVM en ANT spraken eerder hun vrees uit voor chaos als op maandag 6 april 2020 het eerdere advies om niet spoed-eisende reguliere zorg in de mondzorgpraktijken te staken eindigt en er ondanks beloften van de overheid de mondzorgsector buiten de algemene steunmaatregelen blijven vallen. 

Deze chaos zal ontstaan omdat onder de huidige onzekerheid en de hieruitvoortvloeiende angst voor faillissement en banenverlies het draagvlak in de mondzorgsector voor de zelf opgelegde maatregel alleen spoedeisende zorg te verlenen zeer snel zal wegvallen. In een ultieme poging de overheid van de noodzaak tot een redelijke compensatie te overtuigen roepen de mondzorgkoepels hun achterbannen op hun praktijken tot en met Pasen gesloten te houden. 


Het volledige nieuwsbericht luidt als volgt: 

OVERHEID LAAT MONDZORG IN ONACCEPTABELE ONZEKERHEID

 Het voortbestaan van de mondzorg in Nederland is acuut in gevaar als gevolg van de coronacrisis. Tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici hebben vanaf 16 maart noodgedwongen en op advies van de overheid de reguliere zorgverlening gestaakt, maar vallen buiten alle huidige steunmaatregelen van de overheid. Nu al hebben  mondzorgpraktijken die samen ruim een miljoen patiënten bedienen, bij de NZa melding gedaan van een dreigend faillissement.
 
In lijn met de aangescherpte coronamaatregelen en vanwege het gebrek aan beschermingsmiddelen hebben alle mondzorgkoepels hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door ten behoeve van de volksgezondheid alleen nog voor spoed geopend te zijn. Ruim 95% van de zorgverlening is stil gevallen, terwijl de vaste kosten voor het leveren van deze wettelijk verplichte spoedzorg doorlopen. Vanaf het moment van sluiten is kenbaar gemaakt wat dit offer voor gevolgen heeft en welke specifieke steunmaatregelen nodig zijn om de sector overeind te houden. Op dit moment kunnen mondzorgpraktijken immers nergens terecht om aanspraak te maken op steunmaatregelen, omdat zij ondanks eerdere beloften buiten de algemene steunmaatregelen van de overheid vallen.
 
Dicht tot en met Pasen
De overheid heeft duidelijke toezeggingen gedaan om faillissementen en verlies van banen te voorkomen. Daar is naar gehandeld, maar sindsdien is de mondzorg sector in onzekerheid gelaten. Mondzorgkoepels vrezen dat deze onduidelijkheid zal leiden tot een chaos op maandag 6 april, wanneer het advies eindigt om de reguliere zorg in mondzorgpraktijken te staken. Om die reden neemt de sector opnieuw haar verantwoordelijkheid door tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici op te roepen om in elk geval tot en met Pasen dicht te blijven en patiënten die al een afspraak hadden staan af te bellen.
 
Redelijke compensatie
Het voorstel van de gezamenlijke mondzorgkoepels is dat praktijkhouders een beperkte compensatie vragen voor verloren omzet. Deze compensatie is gericht op het kunnen betalen van de kosten en het overeind houden van de onderneming. Dit kost feitelijk minder dan de mondzorg zou hebben gekost als er in deze periode geen coronacrisis was geweest. De contouren van dit voorstel waren vooraf bekend bij VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland, maar desondanks is het overleg van gisteren op niets uitgelopen. Het uitblijven van duidelijkheid is uitermate teleurstellend, omdat de NZa al honderden online meldingen over dreigende faillissementen heeft ontvangen en de website daardoor korte tijd offline moest.
 
De mondzorgsector telt 45.000 zorgverleners, maar voelt zich door de overheid in de kou gelaten en eist daarom duidelijkheid over de steun aan praktijkhouders, medewerkers en patiënten.

 

 

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 159
januari/februari 2021
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor een Acitive In One Day-casus, MiYo Liquid Ceramic Systeem van Jensen Dental,  de MDR 2017/745 die dit jaar op 26 mei van kracht wordt, Unique Metal 3D Printing, de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in februari 2021.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl