'Kwaliteitscontroles die zorgverzekeraars aan zorgverleners opleggen onnodig'

Citaat van Aad de Groot, voorzitter raad van bestuur bij DSW Zorgverzekeraar

 

23 februari 2022  - Als het gaat om de kwaliteit van de Nederlandse artsen, tandartsen fysiotherapeuten en andere zorgverleners behoort Nederland tot de wereldtop. Om als zorgverlener geregistreerd te blijven moeten zij aan allerlei nascholingseisen en richtlijnen voldoen. De eisen die aan de zorgverleners worden gesteld zijn in Nederland hoog en bij de eigen beroepsgroep in goede handen.

Toch menen veel zorgverzekeraars dat aan de zorgverleners allerlei aanvullende eisen moeten worden gesteld. Verschillende van deze extra opgelegde eisen worden als kwaliteitseisen gepresenteerd. Je kunt je echter afvragen of de kwaliteit van zorg ermee gediend is.

Wildgroei aan extra eisen en voorwaarden
Veel zorgverzekeraars stellen eigen kwaliteitseisen waaraan zorgverleners moeten voldoen alvorens zij een redelijk tarief mogen declareren. Het voldoen aan al die verschillende eisen en contractvoorwaarden is een tijdrovende bezigheid voor zorgverleners. Kan de zorgverlener niet aan de extra verplichtingen te voldoen? Dan krijgen zij geen contract van de zorgverzekeraar of volgt een verlaging op de vergoeding van geleverde zorg. Veel zorgverleners nemen noodgedwongen of moegestreden genoegen met een lager tarief. In sommige gevallen is de alsmaar toenemende bureaucratie zelfs een reden om vroegtijdig met stoppen met hun praktijk.

Geen controle op kwaliteit, wel op fraude
Controles op fraude zijn van belang en nodig, mits het proportioneel is. Het ondoelmatige of onrechtmatige gedrag van een enkele zorgverlener mag nooit de reden zijn om de hele beroepsgroep te belasten met regeldruk. Met extra kwaliteitseisen maken zorgverzekeraars het zorgverleners onnodig moeilijk. Dat draagt niet bij aan betere zorg, het staat betere zorg zelfs in de weg. Kwaliteit moet aan de zorgverlener en de beroepsvereniging worden overgelaten. De relatie tussen zorgverzekeraars en zorgverlener moet op vertrouwen gebaseerd zijn. Veruit de meeste zorgverleners zijn dat vertrouwen meer dan waard. Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 175
oktober 2023
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor de casus 'Koningsnummer volledige prothetiek: ambachtelijke vaardigheid en individuele vereisten' van meester-tandtechnicus Sebastian Guttenberger, een special over administratie software voor de tandtechnische branche waar de diverse oplossingen van Ladento, Talas, Qbridge, Salusys, Sovas, DigiTand en Talas+ aan bod komen, Prothetiek onder de loep 2024, de ID Day: Innovative Dental Technician Day, bijeenkomst BTT Klankbordgroep CAD, MijnMond.info/Vacatures en de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in oktober 2023.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl