Koutris: Pijn kauwspieren kan gevolg zijn overbelasting

Proefschrift: ‘Masticatory muscle pain – causes, consequences, and diagnosis’m. koutris

26 oktober 2013 - Maandag 28 oktober promoveert Michail Koutris op zijn proefschrift: ‘Masticatory muscle pain –  causes, consequences, and diagnosis’. Daarin stelt hij dat pijn in de kauwspieren het gevolg kan zijn van overbelasting van die spieren.

Pijn aan het bewegingsapparaat van het kauwstelsel valt onder de parapluterm temporomandibulaire disfunctie (TMD) pijn en komt veel voor, bij ongeveer 10 procent van de bevolking; vooral bij vrouwen. Om mogelijke oorzaken en gevolgen van TMD-spierpijn te onderzoeken, wekte Koutris bij gezonde proefpersonen tìjdelijk TMD -pijn in de kauwspieren op. Dat deed hij door de spieren zware arbeid te laten verrichten. De ‘opgewekte spierpijn’ bleek gepaard te gaan met een verlaagde drukpijndrempel van de kauwspieren, met een verkleinde maximale mondopening en met een verlaagde maximale bijtkracht; kenmerken die TMD-patiënten ook vaak vertonen. De kaaksluitreflex bleek niet gevoelig voor de opgewekte spierpijn.

TMD-pijn en kwaliteit van leven
TMD-pijn kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven van de TMD-patiënt. Daarom is een goede diagnostiek en behandeling van groot belang. Koutris onderzocht daarom ook welke diagnostische tests het beste de aanwezigheid van TMD-pijn voorspellen. Niet de veel gebruikte palpatietests van de kauwspieren voorspelt het beste of de patient TMD-pijn heeft of niet – zo ontdekte Koutris – maar de statische en dynamische functietesten, in combinatie met het concept van ‘bekende pijn’ (komt de opgewekte pijn wel overeen met uw pijnklacht?). 

Het ontrafelen van de oorzaken van TMD-pijn kan helpen om de kwaliteit van de behandeling van de TMD-patiënten in de toekomst te verbeteren. Het stellen van de juiste diagnose is zelfs van vitaal belang om onnodige of verkeerde behandelingen te voorkomen en patiënten de beste behandeling te kunnen bieden. 


 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 151
september 2019
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor tandtechnisch vervaardigde non-prepveneers voor corrigeren afwijkende stand van een gebitselement, steeksproefsgewijze bedrijfsbezoeken Inspectie SZW, IVT Bob Tolmeijer Award 2019 en de IVT-geslaagdenlijst, diploma-uitreiking 30e groep Klinisch Prothese Technici, de dentale agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in september 2019.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl