Klachten in de mond niet altijd herkend als probleem

Project De Mond Niet Vergeten

de mond niet vergeten

29 november 2022 - 
Ouderen en mantelzorgers zijn zich veelal bewust van het belang van dagelijkse mondverzorging en een goede mondgezondheid, maar het lukt ze minder goed hun weg te vinden bij problemen met de mondgezondheid. Om in deze informatiebehoefte te voorzien bundelt de Stichting De Mond Niet Vergeten! daarom alle informatie rondom mondproblemen en mondverzorging bij kwetsbare ouderen op de vernieuwde website demondnietvergeten.nl. Een verzamelplaats van informatie, preventiemogelijkheden, video’s, instructies en ervaringsverhalen.

Eén vindplaats voor informatie over mondzorg bij kwetsbare ouderen
Met subsidie van het ministerie van VWS verzorgde de stichting De Mond Niet Vergeten! - een gezamenlijk initiatief van de beroepsverenigingen van tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici - in het najaar van 2021 een informatiecampagne om kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers bewust te maken van het belang van goede mondverzorging. Radiocommercials en social media wezen hen op de mogelijkheid een quick scan over hun mondgezondheid in te vullen. Als vervolg hierop is nu alle informatie over mondzorg voor kwetsbare ouderen op één plek samengebracht.

Klachten vaak niet herkend en erkend
Klachten in de mond worden niet altijd herkend en daardoor vaak niet gezien als een probleem. Symptomen worden vaak geschaard onder ‘problemen die horen bij het ouder worden’. Ouderen en mantelzorgers nemen ze daarom al snel voor lief. Een droge mond is een goed voorbeeld van zo’n niet herkende klacht. Als er niets aan een droge mond wordt gedaan, kan dit een grote gevolgen hebben op de mondgezondheid. Een droge mond komt regelmatig voor bij ouderen, meestal veroorzaakt door het gebruik van meerdere medicijnen. De klacht bespreken met een huisarts, mondzorgverlener of apotheek opent vaak de weg naar een oplossing. Voor uiteenlopende mondgezondheidsklachten maakt de vernieuwde website duidelijk of een bezoek aan een mondzorgverlener nodig is.

De kracht van samenwerking
Ook zorgverleners uit verschillende disciplines kunnen vanaf nu terecht op de vernieuwde website. Juist bij de zorg voor kwetsbare ouderen zijn vaak meerdere zorgverleners vanuit verschillende disciplines betrokken. Het is daarbij belangrijk dat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken. De stichting De Mond Niet Vergeten! houdt de site actueel en zorgt voor doorverwijzingen naar reeds bestaande sites met informatie. Op deze manier kunnen vragen zo goed mogelijk worden beantwoord.

Klik hier voor eerdere artikel over het project De Mond Niet Vergeten:
- Nieuwe aanpak om mondgezondheid ouderen te verbeteren, 22 september 2016
- Pilots van start  voor betere mondzorg bij ouderen, Landelijk project 'De Mond niet vergeten!', 2 september 2015
- Breed initiatief voor betere mondzorg ouderen, 80 procent ouderen heeft matige tot slechte mondgezondheid, 10 februari 2015

 

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 177
januari/februari 2024
In dit nummer

 

Verspreiding in februari 2024.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl