Klacht zorgaanbieders NVOS-Orthobanda tegen Menzis door NZa gegrond verklaard

Verzekeraar voldeed niet aan eisen Regeling Zorginkoop

27 oktober 2016 - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een klacht van NVOS-Orthobanda, de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelenzorg, tegen zorgverzekeraar Menzis gegrond verklaard. Menzis is volgens de NZa niet transparant geweest en heeft de Regeling Zorginkoop geschonden. De Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw is op 1 januari 2016 van kracht geworden. NVOS-Orthobanda is de eerste partij in de zorg die een klacht heeft ingediend tegen een zorgverzekeraar op basis van de regeling, en die ook ziet toegewezen door de NZa.

Menzis heeft bij de inkoop van orthopedische schoenen 2017-2018 niet aan de eisen van de Regeling Zorginkoop voldaan. Deze regeling heeft als doel de transparantie van zorginkoop door zorgverzekeraars te vergroten. De NZa is duidelijk over de overtredingen van Menzis: “Het vervroegen van de reactietermijn zonder motivering, verkorten van de reactietermijn van 4 maanden naar 2 weken, en vervolgens voortdurend schuiven met de reactietermijn en de trage behandeling van vragen van zorgaanbieders.” 

Gedwongen bij stippeltjeslijn te tekenen
Rian Veldhuizen, voorzitter NVOS-Orthobanda: ‘Wij zijn blij met deze beslissing van de NZa. NVOS-Orthobanda en individuele leden hebben Menzis meermaals tevergeefs gewezen op de Regeling Zorginkoop; op de onredelijkheid van een tekentermijn van twee weken in de vakantieperiode en het eenzijdig wijzigen van de voorwaarden, zoals het invoeren van clustering. Veel leden voelden zich gedwongen door Menzis om op de stippeltjeslijn te tekenen. Menzis heeft daarmee ons vertrouwen beschaamd."

NZa opvallend mild voor zorgverzekeraar ondanks eerdere waarschuwing
Omdat Menzis zich alsnog aan de afgesproken uiterste datum voor het ondertekenen van de inkoopcontracten zal houden treft de NZa “geen nadere handhavingsmaatregelen”. Rian Veldhuizen: "Wij vinden het zacht gezegd opvallend dat de NZa volstaat met vast te stellen dat Menzis de Regeling Zorginkoop heeft geschonden. De NZa verbindt aan de geconstateerde overtredingen geenenkele sanctie terwijl de NZa daartoe wel bevoegd is. De NZa had de zorgverzekeraars eerder dit jaar nog gewaarschuwd dat zij zich aan de regels hebben te houden. Het doet de vraag rijzen wat een zorgverzekeraar bij het zorginkoopproces nog meer moet doen alvorens door de NZa te worden bestraft."

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 175
oktober 2023
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor de casus 'Koningsnummer volledige prothetiek: ambachtelijke vaardigheid en individuele vereisten' van meester-tandtechnicus Sebastian Guttenberger, een special over administratie software voor de tandtechnische branche waar de diverse oplossingen van Ladento, Talas, Qbridge, Salusys, Sovas, DigiTand en Talas+ aan bod komen, Prothetiek onder de loep 2024, de ID Day: Innovative Dental Technician Day, bijeenkomst BTT Klankbordgroep CAD, MijnMond.info/Vacatures en de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in oktober 2023.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl