IGZ laat nep-tandarts in Zaltbommel arresteren

Op heterdaad betrapt

23 september 2010 - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gisteren een nep-tandarts door de politie laten arresteren. De inspectie constateerde dat in tandartspraktijk Van Nirway BV te Zaltbommel door een onbevoegd persoon tandheelkundige handelingen werden verricht. Tijdens het onaangekondigde inspectiebezoek heeft de inspectie de man op heterdaad betrapt terwijl hij een patiënt aan het behandelen was. Zowel de patiënten als de eigen tandartsassistente waren niet op de hoogte van het feit dat betrokkene geen tandartsdiploma had.

De inspectie heeft de politie de gearresteerde man voor verhoor laten meenemen naar het politiebureau en tevens aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. De inspectie overlegt met het Openbaar Ministerie over de mogelijkheid om de praktijk te kunnen sluiten.

De man heeft in Polen een opleiding gevolgd maar die wordt in Nederland niet erkend. In 2004 wilde de man zich inschrijven als tandarts in het Nederlandse BIG-register, maar zijn aanvraag werd afgewezen. Zonder BIG-registratie is de man niet bevoegd om zelfstandig tandheelkundige handelingen te verrichten, zoals boren, vullen en het toedienen van injecties.

Het onterecht voeren van de titel 'tandarts' is in Nederland verboden omdat dit een beschermde titel is, zoals ook bijvoorbeeld huisarts, chirurg, bedrijfsarts beschermde titels zijn. Daarnaast is het handelen van deze nep-tandarts voor de inspectie ook reden om het Openbaar Ministerie te vragen om een strafrechtelijk onderzoek te doen.
Naast het feit dat de nep-tandarts niet bevoegd is, constateerde de inspectie ook dat het slecht gesteld was met de hygiëne zoals het schoonmaken en steriliseren van de gebruikte instrumenten. Daarnaast werden verlopen medicijnen aangetroffen en medicamenten die in Nederland niet gebruikt mogen worden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de directie van de tandartspraktijk in Echt, handelend onder de naam Clinique Du Commerce, aan de Commerce 4 in Echt-Susteren een bevel tot sluiting gegeven op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De tandartsenpraktijk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg, waardoor ernstige risico’s ontstaan voor de gezondheid van patiënten.

Op 23 april bezocht de inspectie Clinique du Commerce onaangekondigd. De IGZ constateerde dat in de tandartsenpraktijk de richtlijn ‘infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk’ niet wordt gevolgd. Met Clinique du Commerce is toen afgesproken dat zij de praktijk zouden sluiten om de tekortkomingen in orde te maken. Zodra verbeteringen hadden plaatsgevonden, zou de inspectie een herinspectie uitvoeren en zou de praktijk, bij een positief oordeel, weer geopend worden. 

Op 28 april stuurde de inspectie een brief ter bevestiging van deze afspraken. Op 6 mei had de inspectie nog geen getekend exemplaar retour en vond wederom een onaangekondigd bezoek plaats. De praktijk bleek tegen afspraak in open te zijn en er werden patiënten behandeld. Tijdens het bezoek van 6 mei bleek bovendien dat de voorwaarden voor verantwoorde zorg nog steeds onvoldoende zijn. 

De IGZ trof een groot aantal tekortkomingen aan, zoals:

  • Er is geen sprake van systematisch onderhoud van de sterilisator. 
  • Praktijkgerichte protocollen voor de procedures over reinigen, desinfecteren en steriliseren ontbreken.
  • Er wordt geen duidelijk onderscheid tussen ‘schoon’ en ‘vuil’ gemaakt.
  • Er is geen controle op de sterilisatie van de hand- en extractie-instrumenten. Er vindt geen controle op tijd en temperatuur plaats. Bij het steriliseren worden geen indicatorstrips gebruikt.
  • Tijdens het bezoek liepen medewerkers van kamer naar kamer met handschoenen aan, werden gezichtsmaskers niet tijdig vervangen, lagen er gebruikte spuiten met onbekende inhoud in de lade. Ook bleek dat de werkplekken onvoldoende waren opgeruimd.
  • Er is binnen de praktijk onvoldoende bewustzijn van infectiepreventie.
  • De aanwezige röntgenapparatuur bleek niet te zijn aangemeld conform het stralingsbesluit Kernenergiewet. Daarnaast beschikken de medewerkers niet over het juiste opleidingsniveau hiervoor. 

Tijdens het bezoek van 6 mei bleken bovenstaande tekortkomingen onverminderd aanwezig. Bovendien verkeerde de tandartsenpraktijk tijdens het bezoek van 6 mei in staat van verbouwing waardoor de sterilisator buiten gebruik was. Het nemen van maatregelen kan niet langer worden uitgesteld gezien het risico dat patiënten lopen.

Het bevel is ingegaan op 7 mei 2010 en is 7 dagen geldig. Zonodig kan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het bevel na zeven dagen verlengen. 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 166
maart/april 2022
In dit nummer


In dit nummer onder meer aandacht voor een neiuwe visie op keramisch layeren, IPS e.max ZirCad Prime Esthetic, ontbreken gevaarlijke stoffen in RI&E wordt meteen beboet door Arbeidsisnpectie, Voordelen eigen CAO voor leden Branchevereniging Tandtechniek, Wat is de beste keus in geval van arbeidsongeschiktheid ondernemer: brood- of crowdsurancefonds of AOV 'oude stijl'?, de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in april 2022.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl