Gevolgen tariefkorting inkomen orthodontist

27 procent van onderzochte praktijken niet in staat enig inkomen te realiseren uit orthodontische praktijkvoering

2 december 2010 - Voor het schatten van de gevolgen van de voorgestelde tariefkorting op het inkomen van de orthodontist is gebruik gemaakt van door Deloitte verzamelde gegevens van orthodontie praktijken. Namens de NMT heeft Deloitte kopieën verzameld van de vragenlijsten die zijn ingestuurd in het kader van het NZa onderzoek ter toetsing van de orthodontietarieven. In totaal zijn de gegevens ontvangen van 78 praktijken die tevens hebben deelgenomen aan het NZa onderzoek. Na ontvangst van de gegevens is een controle uitgevoerd op de plausibiliteit van de gegevens, Deloitte heeft geen onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens.

 Voor deze praktijken is berekend wat het effect van de voorgestelde tariefkorting is op het inkomen van de orthodontist. De gegevens over het jaar 2008 hebben hierbij als uitgangspunt gediend. De praktijkomzet is aangepast door de voorgestelde korting ten opzichte van het tarief in 2008 in mindering te brengen op de omzet. Bij het berekenen van het effect wordt uitgegaan van een ongewijzigde bedrijfsvoering. De overige praktijkgegevens, waaronder de praktijkkosten, zijn voor deze berekening daarom niet gecorrigeerd.

In totaal blijkt dat op basis van bovenstaande berekening circa 57% van de onderzochte praktijken, na de voorgestelde tariefkorting minder dan het norminkomen per orthodontist te genereren (27% van de praktijken genereert minder dan 40.000 euro inkomen per orthodontist en 30% van de praktijken genereert tussen 40.000 euro en 140.000 euro inkomen per orthodontist). Deze praktijken zijn als volgt verdeeld.

verdeling_norminkomen

Een deel van het norminkomen van een orthodontist is bestemd voor persoonlijke vaste lasten als pensioenpremies en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Volgens opgave van de NMT bedragen deze vaste lasten circa 40.000 euro op jaarbasis. Wanneer wij rekening houden met deze vaste lasten, dan blijkt 27% van de onderzochte praktijken, niet in staat om enig inkomen te realiseren uit orthodontische praktijkvoering. Bovenstaande analyse geeft een beeld van het effect van de tariefkorting op de beroepsgroep. Het werkelijk effect van de tariefkorting kan pas achteraf na invoering van de aangepaste tarieven worden bepaald. De mate waarin praktijken in staat zijn om de bedrijfsvoering aan te passen aan verschilt per praktijk.

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 177
januari/februari 2024
In dit nummer

 

Verspreiding in februari 2024.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl