Beweringen over hoge tandartstarieven blijken onjuist en misleidend

NMT: stop onjuiste beweringen in belang van patiënt

16 januari 2012 -  Vandaag heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt dat er geen enkele aanleiding is om te beweren dat de tandartskosten sterk zijn gestegen. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) verwacht dat hiermee een einde gekomen is aan alle onjuiste berichtgeving hierover.

'Berichten van verzekeraars kwalijk'
Rob Barnasconi, voorzitter van de NMT noemt de berichten van de drie grote verzekeraars CZ, VGZ en Achmea, die spreken over enorme prijsstijgingen, kwalijk. “In oktober, toen tandartsen hun tarieven nog niet eens hadden vastgesteld, sprak een aantal verzekeraars al over hogere tarieven. Dit argument werd gebruikt om de forse verhogingen van premies en verlaging van de vergoedingen van de aanvullende verzekeringen te beargumenteren. Dat blijkt nu misleidend te zijn met de premiebetaler, onze patiënt, als slachtoffer. Het laatste wat wij willen, is dat patiënten niet meer naar de tandarts gaan omwille van de rekening. De verzekeraars halen met hun daden én berichtgeving omver waar wij jarenlang voor hebben gewerkt: terecht vertrouwen in uitstekende en betaalbare mondzorg”, aldus Barnasconi.

NZa: conclusie dat mondzorg duurder wordt niet te concluderen
De NZa schrijft in haar rapport: “Op basis van dit onderzoek kun je niet concluderen dat de mondzorg in 2012 duurder wordt. Je mist hiervoor ten eerste nog informatie over hoe vaak bepaalde behandelingen voorkomen.” De NMT doet op basis van deze uitspraak een beroep op verzekeraars om nú te stoppen met paniek te creëren. “Laten we samen overleggen hoe we op basis van de werkelijkheid eerlijke afspraken maken.” De NMT wil samen met verzekeraars werken aan een oplossing voor de basiszorg. “Onze inzet is dat de zorg voor kinderen tot 18 jaar en kwetsbare groepen volledig vergoed moet blijven. Als verzekeraars daadwerkelijk tot overeenstemming willen komen met tandartsen op basis van correcte aannames, dan moeten we hier samen uit kunnen komen.”

 

 

 

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 179
mei/juni 2024
In dit nummer
Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl