Bevel tot sluiting voor vijf tandartspraktijken in Noord-Holland

1 januari 2011 - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vandaag aan vijf tandartspraktijken in Noord-Holland het bevel gegeven de praktijk te sluiten. Met onmiddellijke ingang mogen er geen patiënten meer behandeld worden. Tijdens onaangekondigde bezoeken constateerde de inspectie grote tekortkomingen die ernstig gevaar opleveren voor de patiëntveiligheid.

Het gaat om vestigingen van Accres Tandartspraktijken in Purmerend, Den Helder en Medemblik, tandartsenpraktijk De Purmer A.W. van Veen, eveneens in hetzelfde pand waar ook Accres in Purmerend praktijk voert en om Accres P.T.J. Bakker in Medemblik.

De inspectie trof in de tandartsenpraktijken een groot aantal tekortkomingen aan. Er werd zodanig onvoldoende voldaan aan de richtlijnen voor infectiepreventie dat de patiëntveiligheid in het geding was. Zo werd in geen van de praktijken in de ruimte voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumenten een goede scheiding gemaakt tussen ‘vuil’ en ‘schoon’. 

Bovendien was er geen enkele waarborg dat het reinigen, desinfecteren en steriliseren succesvol gebeurde. Ook de richtlijnen voor het wassen van de handen konden niet goed gevolgd worden. De kranen hadden geen handsfree bediening. Verder was er onvoldoende aandacht voor persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen, zoals het dragen van stevige huishoudhandschoenen bij het reinigen van instrumenten.

Om te mogen werken met röntgenapparatuur moet die aangemeld zijn bij het ministerie van SZW. Dat was echter niet in elke praktijk het geval. Ook waren er niet overal onderhoudsrapporten aanwezig en had niet iedereen die met de apparatuur werkte een benodigd Nederlands stralingsdeskundigheidcertificaat.

Aanleiding voor het onaangekondigde bezoek waren bevindingen uit eerdere inspectiebezoeken. Toen bleken de Accres tandartspraktijken niet te voldoen aan de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg. Ondanks toezeggingen zijn de noodzakelijke verbeteringen echter niet of niet voldoende gerealiseerd.

Omdat Accres een instelling is, kregen de drie vestigingen van Accres een bevel op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Dat bevel gaat in op 2 februari en is zeven dagen geldig. Zonodig kan het door de minister van VWS verlengd worden. De inspectie heeft dit verzoek al aan de minister voorgelegd.

Bij tandartsenpraktijk De Purmer A.W. van Veen en Accres P.T.J. Bakker is het bevel gegeven op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Dit ging ook in op 2 februari en geldt tot het moment dat de praktijk naar het oordeel van de inspectie weer verantwoorde zorg kan leveren. De inspectie zal dit ter plaatse toetsen voordat er weer patiënten behandeld mogen worden.

Accres heeft nog twee andere tandartspraktijken, in Anna Paulowna en in Hippolytushoef. Om organisatorische redenen heeft Accres deze twee praktijken zelf gesloten. Met Accres is afgesproken dat de inspectie daar zal controleren of er verantwoorde zorg geleverd kan worden voordat deze twee vestigingen weer opengaan.

 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 175
oktober 2023
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor de casus 'Koningsnummer volledige prothetiek: ambachtelijke vaardigheid en individuele vereisten' van meester-tandtechnicus Sebastian Guttenberger, een special over administratie software voor de tandtechnische branche waar de diverse oplossingen van Ladento, Talas, Qbridge, Salusys, Sovas, DigiTand en Talas+ aan bod komen, Prothetiek onder de loep 2024, de ID Day: Innovative Dental Technician Day, bijeenkomst BTT Klankbordgroep CAD, MijnMond.info/Vacatures en de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in oktober 2023.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl