ANT: voorbarige conclusies minister experiment vrije prijsvorming

logo ant

26 juni 2012 - De Associatie Nederlandse Tandartsen stelt dat de Minister van VWS voorbarige conclusies trekt met betrekking tot het experiment vrije prijsvorming mondzorg. 'Het voor drie jaar aangegane experiment vrije tarieven is amper zes maanden onderweg en laat  tot nu toe een aantal positieve en bemoedigende ontwikkelingen zien op het gebied van variatie in service en kwaliteit voor de consument (denk aan ruimere openingstijden, garantie, et cetera).'

'Tevens hebben de tandartsen hard gewerkt aan het transparant maken van de prijzen en de kwaliteit van de zorg die zij leveren (prijs- en praktijkinformatie via de praktijkwebsite, service-informatie via kiesBeter.nl). En aan deze verbetering wordt blijvend gewerkt. Het idee van het experiment is dat de consument iets te kiezen heeft en dat heeft de minister nadrukkelijk als uitganspunt voor een succesvol experiment geformuleerd.'

'De ANT vindt het dan ook teleurstellend en voorbarig dat de minister het experiment met de vrije prijsvorming reeds in dit prille stadium ter discussie stelt op basis van met name cijfers inzake de prijsontwikkeling. De diverse onderzoeken over prijsontwikkelingen in de mondzorg spreken elkaar tegen en zijn gebaseerd op een te korte periode en overduidelijk nog niet representatief en dus onbetrouwbaar. Iedere conclusie op dat vlak is daarom in dit stadium voorbarig. De markt moet de kans, maar vooral ook de tijd krijgen om te kunnen functioneren. Als de patiënt vindt dat een tandarts te duur is of kwalitatief achter blijft, moet hij kunnen overstappen naar een andere tandarts. Dat vergt adequate informatie, studie en actie van die patiënt. Aanpassingen die zich niet in een paar maanden uitkristalliseren.  De ANT ziet dan ook genoeg reden om de recente marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit met de nodige terughoudendheid te interpreteren, vooral waar het de prijsparagraaf betreft. Wél is de ANT verheugd dat de NZa in dit vroege stadium al een aantal positieve ontwikkelingen van het experiment signaleert.'

Abonnement
'De gepubliceerde NZa-scan wijst op het achterblijven van contracten tussen zorgverzekeraars en tandartsen. De oorzaak daarvan moet veeleer aan de kant van de zorgverzekeraars gezocht worden. De ANT werkt momenteel actief mee aan de introductie van Denplan; een abonnementsysteem direct gekoppeld aan kwaliteit. De tandarts bepaalt de maandelijkse vergoeding voor zijn patiënt afhankelijk van diens mondgezondheid en de toekomstige behandeling die hij nodig heeft.  In ruil daarvoor krijgt de patiënt gegarandeerd de zorg die bij zijn mondgezondheid past voor een voorspelbare maandelijkse vergoeding. Dit ondervangt enerzijds de noodzaak tot contracteren en anderzijds kan het als passend alternatief dienen voor het voorkomen van bijbetalingen voor de jeugd.'

Kwaliteit en service
Donderdag 28 juni aanstaande bespreekt de minister de marktscan mondzorg met de Tweede Kamer. De ANT hoopt dat de telkens terugkerende onrust omtrent dit voor drie jaar aangegane experiment tot rust komt en dat de beroepsgroep de gelegenheid krijgt om aan te tonen dat zij op verantwoorde wijze bezig is de belangen van de consument  te dienen en de uitgangspunten van het experiment vrije prijsvorming -  te weten  innovatie  en verbetering van kwaliteit en service - , te realiseren.

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 179
mei/juni 2024
In dit nummer
Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl