ANT eist snel inhoudeljke reactie NZa op rapport Milliman over vrije prijsvorming

'NZa heeft, per definitie, altijd gelijk'

logo ant

10 februari 2014 - De ANT heeft de NZa dringend verzocht om op zeer korte termijn inhoudelijk te reageren op het zogeheten Milliman-rapport. Onderzoeksbureau Milliman heeft in opdracht van de ANT onderzoek gedaan naar de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot het experiment met de vrije tandartstarieven. Naar aanleiding van het rapport en publicaties hierover in de media, werden onder andere door D66 (Kamerlid P. Dijkstra) Kamervragen gesteld.

De ANT is zwaar teleurgesteld over het feit dat de minister in reactie op de Kamervragen opnieuw haar vertrouwen heeft uitgesproken in de uitkomsten van de marktscans van de NZa en daarmee in een methodiek en onderzoek die aantoonbaar heeft gefaald. Uit diverse onafhankelijke onderzoeken, waaronder het rapport van Milliman, is juist gebleken dat de marktscans ondeugdelijk en misleidend waren. De ANT is verder verbolgen dat de NZa nog niet inhoudelijk heeft gereageerd. Bij het uitblijven van een passende reactie stapt de ANT naar de Nationale ombudsman.

Minister Schippers van VWS heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven geen reden te zien om de NZa te vragen haar onderzoeksmethoden te evalueren. Bovendien wordt door de minister niet ingegaan op de conclusie van Milliman, dat het onderzoek onomstotelijk heeft aangetoond dat de proef met vrije tarieven onnodig, op onjuiste gronden en cijfers, voortijdig is gestaakt. Op basis van de resultaten van Milliman is vastgesteld dat tandartsen in 2012 slechts een inflatiecorrectie hebben doorgevoerd tijdens het experiment met vrije tandartstarieven, in plaats van een prijsstijging van meer dan 10 procent, zoals aangegeven door de NZa.
 
Voor de ANT is duidelijk dat de minister de NZa niet wil of durft af te vallen, terwijl deze organisatie in meerdere zorgdossiers steken heeft laten vallen”, stelt Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT. “Denk bijvoorbeeld aan de huisartsen, apothekers en orthodontisten. Onderzoekstechnisch is het zeer mager. Het lijkt er steeds meer op dat de uitkomsten van te voren zijn bepaald.
 
Geen dialoog met het veld
Het onderzoek naar de marktscans vrije tarieven is een uitermate technische en gedetailleerde materie die alleen door de experts goed kan worden beoordeeld. Die zijn momenteel te vinden bij Milliman en de NZa. Er is noch door het ministerie, noch door de NZa contact gezocht met Milliman voor toelichting op de bevindingen. Dan kunnen we er alleen maar vanuit gaan dat de beantwoording van de Kamervragen geïnspireerd is door de NZa, die de eigen methodiek niet gaat afvallen. Dat komt er dus op neer dat de NZa zijn eigen kritiek en verweer heeft mogen schrijven van de minister zonder de eis van een dialoog met Milliman. In dat geval ligt de uitkomst natuurlijk bij voorbaat vast. Want de NZa heeft, per definitie, altijd gelijk. De minister schuift het rapport van Milliman eenvoudig van tafel, door ridicule en niet inhoudelijke uitspraken, maar geen antwoord geven op de gestelde Kamervragen.
 
Controle overheidsorganen
Dat is niet wat wij verstaan onder transparant regeringsbeleid en democratische controle op overheidsorganen zoals de NZa die dusdanige marktmacht van de politiek hebben meegekregen. De ANT heeft na twee maanden nadat het rapport is voorgelegd aan de NZa, nog geen enkele inhoudelijke reactie mogen ontvangen”, aldus Vaartjes. “We laten het niet in een doofpot stoppen en strijden door tot de onderste steen boven is. De argumenten van de minister sturen de Kamer, en daarmee ook het zorgveld, met een kluitje in het riet. Dit is een onderdeel van een al jarenlange reeks van objectieve kritiek op de NZa, die tot heden steeds wordt weggewuifd. Gezien het grote belang dat de NZa vertegenwoordigt kan dit niet door de beugel.
 
De ANT heeft de NZa in de brief een ultimatum gegeven om te antwoorden op het rapport Milliman dat zij hebben ontvangen. Gezien het grote belang van deze kwestie voor de mondzorg in het algemeen en de tandartsen in het bijzonder, is het van belang dat hier publiekelijk een dialoog over wordt gevoerd. In dat kader is het niet meer dan correct dat de NZa reageert op de feiten zoals beschreven in het rapport en die volkomen haaks staan op de conclusies van de NZa.
 
Als de ANT binnen deze tijd geen inhoudelijke reactie krijgt, stappen we in elk geval naar de Nationale ombudsman om dit verder te laten toetsen. Daarnaast brengen we dit dossier ook onder de aandacht bij Algemene Rekenkamer.


 

Terug naar home

Share |
Lees meer uit het TTM-archief. Selecteer een categorie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 179
mei/juni 2024
In dit nummer
Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl