Archief - Onderwijs, na- en bijscholing

Nieuwe directeur Dutch HealthTec Academy
13 oktober 2015 - “Nu de voortbestaan van de DHTA is gewaarborgd, richten we ons op de toekomst”, aldus Bart Wendrich, sinds 1 augustus directeur van de Dutch HealthTec Academy waar ook het IVT (Instituut Vakopleiding Tandtechniek) onder valt. De school maakt sinds dit schooljaar onderdeel uit van MBO Amersfoort. Terwijl de organisatie een aantal grote veranderingen doormaakt, draait het onderwijs gewoon door.
Dreigende ondergang DHTA als gevolg van wetswijziging voorkomen
15 april 2015 - Met de invoering van nieuwe wetgeving op 1 augustus 2015 op het gebied van het middelbaar beroepsonderwijs en kenniscentra dreigde de ondergang van opleidingen voor een aantal kleinschalige opleidingen waaronder die van het Instituut Vakopleiding Tandtechniek aan de DHTA.
Jaarcongres KNMT: gebitscorrecties vragen om intensieve samenwerking
15 april 2015 - De vraag naar gebitscorrectie neemt toe. Patiënten uit alle leeftijdsgroepen stellen steeds hogere eisen aan de esthetiek van hun gebit. Optimale gebitscorrectie is vaak een complex geheel van verschillende tandheelkundige disciplines. Deelbehandelingen moeten op elkaar aansluiten en op het juiste moment worden uitgevoerd, op een manier die van te voren is afgesproken.
Pleidooi KNMT voor mbo-opleiding tandartsassistent
8 april 2015 - De KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en pleit daarom voor minimumeisen voor het opleidingsniveau van tandartsassistenten. De KNMT wil dat met ingang van 1 september 2018 een tandartsassistent die nieuw de arbeidsmarkt betreedt in het bezit is van een mbo-diploma Tandartsassistent of in opleiding is voor dit diploma
Esthetisch opstellen van een volledige prothese met Pala Mix&Match
13 maart 2015 - Wegens het grote succes van vorig jaar organiseert Heraeus Kulzer in maart en april 1-daagse cursussen genaamd “Esthetisch opstellen van een volledige prothese met Pala Mix&Match”. Deelname wordt gehonoreerd door het Kwaliteitsregister Tandtechniek en het Kwaliteitsregister Tandprothetici
Open dag Dutch HealthTec Academy drukker dan ooit!
16 februari 2015 - “Drukker dan ooit!” roept directeur Wijnand Schilperoort als de laatste bezoeker is uitgezwaaid. “Er was een continue stroom mensen die veel hebben kunnen zien en horen.” Zeer uiteenlopende bezoekers kwamen af op de Open dag van de Dutch HealthTec Academy op zaterdag 7 februari 2015: jonge vmbo-ers die zich oriënteren op mogelijke vervolgopleidingen, veertigers die een carrièreswitch overwegen en werkzoekenden op zoek naar een mogelijkheid opnieuw de arbeidsmarkt te betreden. Het Instituut Vakopleiding Tandtechniek - het IVT - behoort ook tot de gezondheidstechnische beroepen die aan de DHTA kunnen worden gevolgd.
Tandtechnische opleiding in Oostenrijk
28 november 2014 - Tandtechnische opleiding in Oostenrijk - patientencontact essentieel voor noodzakelijk herpositionering tandtechnicus
30 jaar Studie Groep Tandtechniek 1984
28 november 2014 - Wat is tandtechniek toch een mooi vak! - 30 jaar Studiegroep Tandtechniek 1984 - oe lukt het om na 30 jaar nog steeds de echte liefde voor het vak te hebben? In dit artikel zal ik proberen uiteen te zetten hoe dit kan. Tevens wil ik hiermee bereiken dat er in de toekomst vele van deze clubjes komen om het vak hoog in het vaandel te hebben staan en dat dit mooie vak met cadcam en vakkennis de volgende eeuw ook nog bestaat.
ANT bepleit taaltoets buitenlandse tandarts en meer opleidingsplaatsen
28 oktober 2014 - De ANT is voorstander van een taaltoets voor buitenlandse tandartsen die zich vestigen in Nederland. Dit viel te horen in het Radio 1 programma 'De Ochtend' van afgelopen maandag. Hierin pleit ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes voor een verplichte taaltoets voor buitenlandse tandartsen en meer opleidingsplaatsen Tandheelkunde.
Geslaagde 2e editie congres Tot op het Bot
15 oktober 2014 - Voor de tweede maal kwamen ruim 120 tandartsen, implantologen en kaakchirurgen bijeen op het congres “Tot op het bot”. Dit jaar organiseerden Implant College en Implacademy het congres op vrijdag 26 september jl. tussen de giraffen en neushoorns in de sfeervolle Burgers’ Zoo te Arnhem.
Minister-President Rutte en Minister Asscher op bezoek bij IVT aan DHTA
2 september 2014 - Minister-President Rutte en Minister Asscher op bezoek bij IVT aan DHTA - Drie miljoen voor sectorplan 'Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap'. Tijdens een werkbezoek op 2 juli jl. aan onder meer het IVT aan de DHTA heeft minister-president Rutte zich uitgesproken over het belang van het in Nederland hebben van goed opgeleide professionele beroepsbeoefenaren in specialistisch vakmanschap. Hierbij werd ook de beroepsgroep die zich onder meer bezig houdt met gebitsprotheses genoemd.
IVT-Turbo opleiding KPT
1 november 2013 - IVT-Turbo opleiding KPT Leerjaar 1 en 2 in 1 jaar Deels op zaterdag – exclusief leden Branchevereniging Tandtechniek
Digitalisering onderwijsmethodes IVT aan de DHTA
1 november 2013 - Het IVT aan de DHTA heeft al sinds enkele jaren in elk leerjaar aandacht heeft voor de digitalisering van de workflow in de hedendaagse praktijk in het lab.
Stand van de techniek en toekomst Klinisch prothese technicus
1 oktober 2013 Voordracht Sam van Erkel bij opkomst Klankbordgroep KPT
Hoge School Utrecht - Selectie voor en aan de Poort
1 september 2103 - De juiste student laten instromen - opleiding Tandprothetiek
IVT-opleiding 1e jaar Klinisch tandtechnicus K en B
15 mei 2013 - Ook wel verdiepingsjaar of specialisatiejaar kroon en brugwerk
Kalender Klinische IVT-opleidingen 2013-2014
15 mei 2013-Start opleiding op basis van variant met voldoende aanmeldingen start eerst
IVT-cursus Klinisch Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk
april 2013 - nog enkele plekken beschikbaar
IVT-opleidng aan de DHTA
15 februari 2013 - Vele digitale technieken reeds verweven in onderwijsprogramma alle leerjaren
Start IVT-Cursus klinisch tandtechnicus korrn en brugwerk
15 februari 2013 - de IVT cursus klinisch tandtechnicus kroon en brugwerk, ook wel aangeduid met leerjaar 2, zal weer van start gaan
Acht technische kenniscentra bekrachtigen samenwerking
19 november 2012
IVT Bob Tolmeijer Award 2012
5 september 2012 Geslaagdenlijst IVT-opleiding Tandtechniek aan de Ducth HealtTec Academy
IVT-combinatiecursus
15 juni 2012 - Specialisatie Volledige Gebitsprothes + Klinisch Prothese Technicus
Amarantis defuseert, DHTA verder onder vlag MBO Utrecht
12 april 2012 - Opsplitsing in vijf kleinschaliger groepen van scholen
BBL Tandtechniek niet ingekort, BOL Tandtechniek wel
12 maart 2012 - Advies SBB over inkorting niveau 4-opleidingen
Symposium Tandtechniek: De Toekomst
12 maart 2012 - 2e DHTA-Symposium op 11 mei 2012
FNV-bestuurder bezoekt DHTA opleiding Tandtechniek
Pleidooi voor brede basisopleiding tandtechnicus met oog op doorstroming
Opleidingsduur Tandtechniek moet 4 jaar blijven
Eigen plek behouden binnen kwalificatiestructuur
Jubilerend SVGB neemt afscheid van directeur Jan Vissers
09/11/2011 - Jubilerend SVGB neemt afscheid van directeur Jan Vissers
Nieuwe dvd-rom opgroeien met een schisis
14/10/2011 - Nieuwe dvd-rom opgroeien met een schisis
Tweejarige cursus Klinisch Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk
15 september 2012 - De tandtechnicus is met een opmars bezig richting de patint. Steeds meer tandartsen zien het voordeel van taakdelegatie aan een professionele beroepsbeoefenaar.
Positieve reacties op Kwaliteitsregister Tandtechniek
15 september 2011 - Hernieuwde belangstelling voor EVC-procedure
Gouden jubileum Tandheelkunde Nijmegen
08/09/2011 - Gouden jubileum Tandheelkunde Nijmegen
Bob Tolmeijer Award 2011
Geslagdenlijst Dutch HealthTec Academy opleiding Tandtechniek
Symposium: Tandtechniek de uitdaging
Eerste DHTA congres
DHTA congres smaakt naar meer
DHTA congres smaakt naar meer
DHTA-congres
Wordt tandtechnicus de melkboer van de 21e eeuw?
Uitreiking getuigschriften Klinisch Protheser Technici
15 augustus 2011 - VWS Minister zet in op taakdelegatie
Omslag in denken over de rol van Tandtechnicus
Van in zichzerlf gekeerde ambachtsman naar ondernemende zorgaanbieder
Prof. dr. Danil Saris: Zorgverzekeraars remmen innovatie
27/06/2011 - Prof. dr. Danil Saris: Zorgverzekeraars remmen innovatie. Rol van zorgverzekeraars terugdringen - overheid moet medici en beroepsvereniging vertrouwen.
www.mijnmond.info en de sociale media
Plaats makkelijk berichten op Hyves, Twitter, Facebook en LinkedIn
Tandtechniek een uitdaging
DHTA-Symposium 13 mei 2011
Actief voor de NL Tandtechniek
REgionaal Tandtechnisch Ondernemers Contact in Roosendaal en Mijdrecht
Parodontitis: Beter voorkomen dan genezen!
Problemen in de mond komen vaker voor bij diabetes. Vooral de aandoening parodontitis komt veel vaker voor, ook bij jongeren
Nieuwe pand Dutch HealthTec Academy en SVGB
Nieuwe pand Dutch HealthTec Academy en SVGB.
Tandtechnische branche & DHTA sluiten mandelovereenkomst
Invoering Intake -toets niveuabepalng potientile deelnemer
FEPPD in 2011 extra zichtbaar voor tandtechnicus
01/02/2011 Kom langs op de IDS-stand - Bezoek 1e Europees Tandtechnisch Symposium
Instroom tandartsen moet fors omhoog
29 december 2010 - Capaciteitsorgaan brengt nieuw advies uit
Toespraak Jan Vissers tijdens opening DHTA
Toespraak Jan Vissers tijdens opening DHTA op 10 december 2010
Opening nieuw DHTA-pand
Feestelijke opening
Opening nieuw DHTA-pand
14 december 2010 - Feestelijke opening
Gezamenlijke training Ivoclar Vivadent & Nobel Biocare
SOS Vakmanschap luidt noodkreet bij minister Van Bijsterveldt
Voortschrijdende veralgemenisering van het beroepsonderwijs
SOS Vakmanschap luidt noodkreet bij minister Van Bijsterveldt
30 november 2010 - Voortschrijdende veralgemenisering van het beroepsonderwijs
Natuurlijk! Tandtechniek- wij gaan uitsluitend voor het beste!
Begin dit jaar vestigde zich in het centrum van Veenendaal een nieuw tandtechnisch laboratorium: Natuurlijk! Tandtechniek, gespecialiseerd in esthetische aspecten binnen de tandheelkunde.
HIDT: Vervolg Project Benin
1 november 2010 -In een eeerder artikel in het TTM heeft u al eens kunnen lezen over het tandtechnisch project Benine van de Stichting Help International Dental Technicians HIDT.
Uitreiking getuigschriften Klinisch Tandtechnisch Kroon- en Brugwerk
15 augustus 2010 - In de visie van de Branchevereniging Tandtechniek dient de moderne tandtechnicus meer in het zicht te komen van de patint.
Tandtechniek: de digitale revolutie
15 augustus 2010 - Jaarlijks trenddebat SVGB - sectorcommissie tandtechiek te gast bij Cordent
Beste patintencasus 4e leerjaar 2010 - IVT geslaagdenlijst
Op dinsdag 29 juni is de Bob Tolmeijer Award door de heer Huiskes, de voorzitter van de Branchevereniging Tandtechiek, uitgereikt aan nzlez
Uitreiking getuigschrift Klinisch Prothese Technici
15 augustus 2010 - 10 jaar KPT; professionele taakdelegatie door tandarts aan tandtechnicus
Onderzoek delegatie deeltaken implantologie
1 juni 2010 - Wens professionalisering en protocollisering taken Klinisch Tandtechnicus.
Start uitstroomrichting Tandtechnisch Medewerker Orthodontie
Professionalisering door egenplek op IVT - inschrijven nu mogelijk !
Preview Dutch HealthTec Academy inspereert
De Dutch HealthTec Academy begint steeds meer vorm te krijgen. Ook letterlijk, nu het nieuwe gebouw in Utrecht wordt ingericht.
HIDT-DHIN start tandartpraktijk - tandtechnisch laboratorium
1 april 2010 - Opleiden toekomstige tandtechnici - Fit for School Project. In januari/februari 2010 hebben twee delegaties HIDT/DHIN, een bezoek gebracht aan Benin.
IVT op nieuwe locatie Dutch HealtTec Academy
Een kijkje in de gezondheidstechnische keuken
Weblog Sam van Erkel: Uitdagingen en kansen
IVT-docent Sam van Erkel over freesmachines, kostprijs werkstuk en techniek van de toekomst
Uitdagingen en Kansen: vakopleiding tandtechniek
Het IVT is behalve de wegsite www.IVT.nl ook via een heuse weblog op het internet te vinden
TTM Nieuwsbulletin 2009-29: Bob Tolmeijer Award 2009
Jeroen Klijnsma - Woud Weijdsched - Kyara Rullens - Jacob Reisig - mw. M. Reijerkerk - Feiko Brugman - Danouta Vissers
Bijeenkomst klankbordgroep KPT
15 juni 2009
tm89_bijeenkomst_klankbordgroep_KPT.pdf
15 juni 2009
TTM Nieuwsbulletin 2009-14: NZa-advies: experiment vrije tarieven mondzorg
Prijzen voor mondzorg moeten volgens NZa worden vrijgegeven - Kick-off Dutch HealtTec Academie - Nobelbiocare versus Materialise Dental
Pilot klinisch kroon en brugwerk technicus
15 december 2008
TTM Nieuwsbulletin 2008-37: Jubileumviering IVT 40 jaar
Smeg Nederland naar de tandarts - Zorgverzekeraars moeten beter informeren
TTM Nieuwsbulletin 2008-28: Bob Tolmeijer Award uitgereikt
3 nieuwe directeuren 4Dental Holding NV: Van der Burg - Blger - Thissen - nieuwe directeur NVM: H.J.B Bakker - Nienke Mudde - Rob van de Pol - Marille Gorissen - Gerard van Assen - Ellen van Baar - German Babaew - Nina Kampan
TTM Nieuwsbulletin 2008-25: GfK: Nederlander beoordeelt tandarts met gemiddeld 7,7
Onderzoek Intomart GfK - IVT strikt Auke Sietsema - Nobel Biocare - World Tour 2008 in Maastricht- Heraeus-website wetenschap
Herstel ivt reiskostenvergoedingsregeling
29 april 2008 - Tandtechnische ondernemer opgezadeld met administratieve rompslomp
TTM Nieuwsbulletin 2008-18: FujiCEM Automix
29 april 2009 - GC: FujiCEM automix - nieuwe voorzitter NVM: C. Jongbloed-Zoet - IPS e.max CAD LT - IVT-reiskostenvergoeding: uw mening gevraagd
Onderzoek ervaringen delegatie deeltaken kroon en brugwerk
15 februari 2008
Cad camtechnologie ruim aan bod op ivt
15 november 2007 - Impuls Project Tandtechniek consortium Radboud Universiteit, IVT en BTT
TTM Nieuwsbulletin 2007-42: BioComp verwerft exclusieve vertegenwoordiging Med3D
15 oktober 2007 - BioComp verwerft vertegenwoordiging Med3D - Oratio breidt uit met Education Center - IVT integreert cad-cam in opleiding
TTM Nieuwsbulletin 2007-41: Nederlandse School voor Gezondheidstechniek
BioComp in cranio maxillo faciale implantaten
TTM Nieuwsbulletin 2007-19: 25 tips voor een beter Gipsmodel
25 tips voor een beter Gipsmodel - Ruud Udes - Nieuwe gezichten ENTA - Fatma Cakar - Wiesje van Osch - Elke Scherders - Mirjam Ruitenbeek
Bedrijfshulpverlening
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Onderwijs project tandtechniek
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Bijeenkomst klankbordgroep KPT
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Kick-off dutch healthtec academie
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Associate-degree
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Bob Tolmeijer Award
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Regionaal ondernemerscontact
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
IDdag
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Flexibel inspelen op innovaties Vernieuwing Opleiding Tandtechniek
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Onderwijs belangrijke steunpilaar toekomst tandtechniek
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Vertex academy
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Horen zien lachen
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Jubileumcongres enta
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Promotie nederlandse tandtechniek
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Ned school gezondheidstechniek
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Vakopleiding tandtechniek terug naar af
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Bob tolmeijer
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Nederlandse school voor gezondheidstechniek
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
40jaar ivt
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Ivt 40jaar
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Vernieuwd 5e leerjaar kroon-en-brugwerk
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Samenwerking ivt koerdistan
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Regio ortho labs
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Terugkeer uitstroomrichting tandtechnisch medewerker orthodontie
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Regionaal Tandtechnisch Ondernemers Contact Hilversum
Uitreiking Bob Tolmeijer Award 2011
Geslaagden lijstDutch HealthTec Academy opleiding Tandtechniek
Phibo Academy: Orale implantologie in een digitaal protocol
16 februari 2015 - Phibo Academy: Orale implantologie in een digitaal protocol
Klik hier om terug te gaan naar het archief.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 154
januari/februari 2020
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor - uiteraard - de Dental Expo editie 2020, de Medical Device Regulation 2017/745 die op 26 mei 2020 ingaat: kunt u uw producten op die datum nog op de markt brengen?, enkele tenenkrommende casussen in de rubriek 'Hoe is het mogelijk?', de lezing Implant(mal) positioning de technische kant, missers vanuit tandtechnisch oogpunt met Erik Mentink op 12 mei 2020 en meer.  

Verspreiding in februari 2020.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl