Archief - NZa

Wijziging NZa-transparantieregels mondzorg 1 januari 2018

december 2017 - TTM 141 - Wijziging NZa-transparantieregels mondzorg 1 januari 2018, Zorgaanbieder moet inzicht geven in verschillende materialen en technieken en bijbehorende prijzen die binnen de praktijk gelden

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een nieuwe Beleidsregel tandheelkundige zorg en de regeling Mondzorg vastgesteld die per 1 januari 2018 ingaat. Meest opvallende onderdeel voor de tandtechnische branche is de aanscherping van de transparantieregels voor zorgaanbieders met betrekking tot de prijzen die de praktijk hanteert voor de materialen en techniek. 

Help uw tandarts(assistent) te voldoen aan de NZa transparantieregels met betrekking tot tandtechniek

december 2017 - TTM 141 - Help uw tandarts(assistent) te voldoen aan de NZa transparantieregels met betrekking tot tandtechniek, Conceptlijst Doorgaans Gebruikte Materialen en Technieken  opgesteld in samenwerking met KNMT-websitebouwer Pharmeon

Elke tandartspraktijk is verplicht om per 1 januari 2018 de consument inzicht te geven in de prijzen van de doorgaans gebruikte materialen en technieken (zie artikel Wijziging NZa-transparantieregels mondzorg 1 januari 2018, Zorgaanbieder moet inzicht geven in verschillende materialen en technieken en bijbehorende prijzen die binnen de praktijk gelden). 

NZa wil nieuwe tarieven Tandtechniek in Eigen Beheer zo snel mogelijk invoeren

oktober 2017 - TTM 140 - NZa wil nieuwe tarieven Tandtechniek in eigen Beheer zo snel mogelijk invoeren, Toetsbaarheid voor NZa het belangrijkst: verplichte specificatie alle in rekening gebrachte Tandtechniek in Eigen Beheer codes op patiëntnota tandarts en tandprotheticus op komst

Zilveren Kruis patient betaalt verschil aangevraagd bedrag en vergoedingsbedrag, update meerkosten tandtechniek

mei 2017 - TTM 138 - Zilveren Kruis patient betaalt verschil aangevraagd bedrag en vergoedingsbedrag, update meerkosten tandtechniek

Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen ontving het signaal dat na Delta Lloyd ook verzekeraar Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, de patiënt erop wijst dat het verschil tussen het aangevraagde bedrag en het bedrag dat de verzekeraar vergoed voor rekening komt van de patiënt.

Actualisering NZa-tarieven Tandtechniek in Eigen Beheer

april 2017 - TTM 137 - Actualisering NZa-tarieven Tandtechniek in Eigen Beheer

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoeks- en adviesbureau  Significant een opdracht verstrekt om te komen tot een geactualiseerde NZA-tarievenlijst Tandtechniek in Eigen Beheer. Dit is de lijst met prestatie-omschrijvingen met de maximaal te declareren bedragen voor tandtechnisch werk dat in eigen beheer gemaakt wordt door bijvoorbeeld de tandarts of tandprotheticus

NZa beboet Groningse tandarts voor verkeerd declareren

april 2017 - TTM 137 - NZa beboet Groningse tandarts voor verkeerd declareren, tandarts gehouden aan maximumtarieven en één-op-één doorberekening ingekochte tandtechniekkosten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Tandartsencombinatie Geertsema B.V. in Groningen een boete van € 200.000 op voor verkeerd declareren. De NZa deed onderzoek bij deze Groningse praktijk naar aanleiding van signalen van patiënten

TTM-Nieuwsbulletin 2017-02-02 NZa-onderzoek naar gesjoemel met kronen uit lage lonen landen

TTM-Nieuwsbulletin 2017-02-02 NZa-onderzoek naar gesjoemel met kronen uit lage lonen landen - Ivoclar Digital op IDS - ANT overhandigt petitie aan Tweede Kamer - NZa-website geeft advies aan tandartspatient: vraag om tandtechnieknota - test

ANT: gemengde gevoelens over tarievenbesluit NZa
7 november 2014 - De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft gemengde gevoelens over het tarievenbesluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de aangekondigde korting van 5,15 procent. De ANT is blij dat er na anderhalf jaar wachten eindelijk duidelijkheid is voor de sector met betrekking tot de tarieven, tegelijkertijd maakt de organisatie zich zorgen over de tarieven voor implantologie (-19%) en de mogelijke invloed op de kwaliteit van de mondzorg in zijn algemeen.
NZa en IGZ starten onderzoek bij tandartspraktijk
3 november 2015 - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doen onderzoek bij een tandarts. Aanleiding hiervoor zijn de bevindingen van de IGZ bij deze zorgaanbieder eerder dit jaar.
NZa en IGZ starten onderzoek bij tandartspraktijk
3 november 2015 - NZa en IGZ starten onderzoek bij tandartspraktijk
NZA past tarieven plaatsen beugel aan
14 oktober 2015 - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de tarieven aan voor het plaatsen van de beugel. Hiermee wordt volgens de NZa de financiële prikkel kleiner om een beugel in twee zittingen te plaatsen. Ook de regels voor het in rekening brengen van de materiaalkosten van een slotjesbeugel veranderen. De aanpassingen gaan in per 2016.
ANT blij met rapport Nationale ombudsman
2 oktober 2015 - De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is tevreden met de bevindingen van de Nationale ombudsman naar aanleiding van de vragen die de ANT had voorgelegd over de handelwijze van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rondom het experiment voor vrije tarieven. De ombudsman doet een duidelijke uitspraak over de mogelijkheden tot verbetering van communicatie. Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT:
Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothese per 1 januari 2017 omhoog
27 juni 2015 - De eigen bijdrage voor de implantaatgedragen gebitsprothese gaat per 1 januari 2017 omhoog.
KNMT: Patiënt kiest bewust voor innovatieve maar duurdere beugel
20 maart 2015 - KNMT: Patiënt kiest bewust voor innovatieve maar duurdere beugel - In een reactie op de publicatie van het NZa-rapport over de toegankelijkheid van de orthodontische zorg stelt de KNMT dat orthodontisten meer zorg leveren, van hogere kwaliteit en tegen gelijkblijvende kosten. "Sinds 2012 staat de NZa toe dat orthodontisten meer innovatieve, patiëntvriendelijke en betere behandelmogelijkheden aanbieden. Mogelijkheden die al langer beschikbaar waren maar niet gedeclareerd konden worden omdat het tariefsysteem dat niet toeliet. Patiënten kiezen nu bewust voor innovatieve, mooiere en daarmee duurdere beugels.
SOH doet aangifte over handel en wandel Achmea bij NZa
21 januari 2015 - De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) heeft een diepgaand onderzoek gedaan naar de handel en wandel van Achmea. De gedane ontdekkingen waren van dien aard dat de SOH bij de Nederlandse Zorgautoriteit aangifte heeft gedaan op 25 september 2014.
NZa: Tarieven mondzorg omlaag
7 november 2014 - Een bezoek aan de tandarts of de orthodontist wordt in 2015 goedkoper. De tarieven in de mondzorg gaan naar beneden, in het bijzonder die van implantologie. De tariefaanpassing is gebaseerd op een kostenonderzoek en de herijking van de arbeidskostencomponent.
KNMT: regulering tandartstarief beperkt keuzemogelijkheid patiënt
7 november 2014 - Regulering van de tarieven voor tandheelkundige zorg door de NZa is niet in het belang van de patiënt. Dit stelt de KNMT in reactie op het besluit van de NZa om de tarieven voor tandartsen, tandarts-implantologen en orthodontisten met ingang van 1 juli 2015 te verlagen.
Advies aan VWS-Minister: Meer zelf betalen voor implantaatgedragen gebitsprothese
30 oktober 2014 - Patienten moeten meer zelf gaan betalen voor implantaatgedragen gebitsprotheses, rebasings en reparaties. Dit is onderdeel van het advies van het Zorginstituut Nederland aan de Minister van VWS om de kostenstijgingen door de toenemende vraag naar implantaatgedragen gebitsprothesen te beperken.
Tarieven mondzorg licht omlaag in 2015
11 september 2014 - De tarieven in de mondzorg zullen licht dalen vanaf 1 januari 2015. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bekend gemaakt. De tarieven van tandheelkundige zorg gaan met 0,94% omlaag en die van orthodontische zorg met 0,86%. De daling wordt veroorzaakt door een indexatie van de tarieven uit 2014.
NZa: geen onderzoek naar fraude met implantaten
24 april 2012 - NZa: geen onderzoek naar fraude met implantaten
NZa: geen onderzoek naar fraude met implantaten
24 april 2012 - De NZa zal geen onderzoek in te stellen naar aanleiding van een artikel in het NRC over tandartsen die kortingen die zij ontvingen van fabrikanten van implantaten niet doorgaven aan patiënten. Dat meldt een woordvoerder van de NZa desgevraagd aan de redactie van het Tandtechnisch Magazine. Zorgverzekeraars spraken van een ‘economisch delict’ en de NPCF noemde het ‘ongehoord dat zulke grote prijsvoordelen niet aan patiënten zijn doorberekend.’
PerfectSmile beraadt zich op juridische stappen
15 februari 2012 - PerfectSmile beraadt zich op juridische stappen - Oproep aan consument: eis volledige transparantie
NZa: fraude met techniekkosten bij PerfectSmile
29 november 2011 - Beperfect Clinics, een tandartspraktijk uit Amstelveen, heeft te veel gedeclareerd bij patiënten en verzekeraars. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft de praktijk een aanwijzing gestuurd met de opdracht de foute declaraties te staken en start een boeteonderzoek. Hoewel het onderzoek nog gaande is, lijkt het te gaan om een bedrag van in ieder geval enkele tonnen.
ANT: ‘Nederlandse beugelbehandeling allergoedkoopste van Europa’
20 maart 2015 - ANT: ‘Nederlandse beugelbehandeling allergoedkoopste van Europa’ - Ook de ANT komt naar aanleiding van de publicatie van het NZa-monitor ‘trends en toegankelijkheid in de orthodontie II’ tot de conclusie dat de toegankelijkheid van de orthodontische zorg op peil is gebleven. Tevens wordt de voorzichtige conclusie getrokken dat ook de betaalbaarheid van deze zorg goed is gebleven.
Klik hier om terug te gaan naar het archief.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 175
oktober 2023
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor de casus 'Koningsnummer volledige prothetiek: ambachtelijke vaardigheid en individuele vereisten' van meester-tandtechnicus Sebastian Guttenberger, een special over administratie software voor de tandtechnische branche waar de diverse oplossingen van Ladento, Talas, Qbridge, Salusys, Sovas, DigiTand en Talas+ aan bod komen, Prothetiek onder de loep 2024, de ID Day: Innovative Dental Technician Day, bijeenkomst BTT Klankbordgroep CAD, MijnMond.info/Vacatures en de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in oktober 2023.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl