Archief - Vrije prijsvorming

NMT: onmogelijk harde conclusies te trekken over tarieven 2011-2012 In reactie op marktscan NZa
3 januari 2013 - Uit onderzoeken in opdracht van de NMT blijkt dat het onmogelijk is om harde conclusies te trekken over verschillen in tarieven 2011/2012.
NPCF:benieuwd naar verklaring verzekeraars
21 december 2012 - Premies tandverzekeringen dalen niet mee met tandartstarieven
Orthodontisten naar rechter om NZa-besluit
21 december 2012 - VVO: Experiment leidde tot prijsdaling orthodontietarieven.
In 2013 opnieuw bijbetalingen in mondzorg bij de jeugd
Plannen van zorgverzekeraar CZ leiden tot bijbetalingen in de mondzorg bij de jeugd
App voor vergelijken en afsluiten zorgverzekeringen
12 december 2012 - Als eerste in Nederland heeft vergelijkingswebsite vergelijken.net een app ontwikkeld om zorgverzekeringen te vergelijken op iPad, iPhone of Android phone.
Hoog vrijwillig eigen risico niet populair bij overstappers zorgverzekering
Premies tandverzekeringen dalen niet mee met tandartstarieven
5 december 2012
Bijna helft tandartspraktijken ziet omzet en bedrijfsresultaat 2012 dalen
4 december 2012 - Bijna helft tandartspraktijken ziet omzet en bedrijfsresultaat 2012 dalen
Bijna helft tandartspraktijken ziet omzet en bedrijfsresultaat 2012 dalen
4 december 2012 - Er is dit jaar veel ophef geweest over het experiment met vrije tarieven in de mondzorg.
Rabobank: vraag naar mondzorg stijgt
16 november 2012 - Rust zal in de markt in 2013 terugkeren
NMT: Invoering max-maxtarief te vroeg
6 november 2012
Jaar 2011 basis voor tarieven en prestaties mondzorg in 2013
11 oktober 2012 - Korting van 16% op tarieven orthodontie
Achmea vergoedt niet alle tandartskosten kind
22 september 2012
NMT teleurgesteld over uitspraak kort geding
12 september 2012 - De voorzieningenrechter heeft op 12 september de vorderingen afgewezen in het kort geding dat de NMT samen met overige mondzorgkoepels aanspande tegen de Staat.
NZa-Tarievenlijst mondzorg 2013
14 september 2012 - De tarievenlijst 2013 zal qua structuur en opzet veel lijken op de tarievenlijst die we kennen uit 2011
Experiment vrije tarieven mondzorg stopgezet
5 september 2012 Tweede Kamer haalt streep door experiment
Experiment vrije prijsvorming stopt per 1 januari 2013
5 september 2012 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de benodigde formele aanwijzing gegeven om het experiment met de vrije prijsvorming per 1 januari 2013 te stoppen en per die datum de NZa de maximumtarieven te laten vaststellen voor tandartsen, tandprothetici en mondhygienisten.
Tweede Kamer heeft geen oog voor kwaliteit
9 juli 2012 - Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft aan minister Schippers gevraagd onmiddelijk te stoppen met het experiment vrije prijsvorming in de mondzorg.
Experiment vrije tarieven mondzorg stopgezet
6 juli 2012 - De minister stopt met het experiment met vrije tarieven voor mondzorg. Een meerderheid van de Tweede Kamer had de minister gevraagd het experiment zo snel mogelijk te beŽindigen. De minister heeft nu besloten de wil van de meerderheid van de Tweede Kamer uit te voeren.
1 januari 2013 einde experiment vrije prijsvorming mondzorg
6 juli 2012 - De Tweede Kamer heeft een streep gehaald door het experiment vrije prijsvorming. Een motie van Tweede Kamerlid mevrouw Attje Kuiken (PvdA) die de regering opriep het experiment onmiddellijk stop te zetten en zo spoedig mogelijk vaste tarieven voor de mondzorg in te voeren kan rekenen op een meerderheid van de stemmen. De Minister van VWS heeft inmiddels laten weten het experiment per 1 januari 2013 te staken.
TTM-Nieuwsbulletin 2012 - 27: 1 januari 2013 einde experiment vrije prijsvorming mondzorg
TTM-Nieuwsbulletin: 1 januari 2013 einde experiment vrije prijsvorming mondzorg
NPCF tevreden over stoppen experiment vrije tandartstarieven
5 juli 2012 - Patientenfederatie NPCF is tevreden over de beslissing van Minister Schippers (VWS) om te stoppen met het experiment van de vrije tandartstarieven. Vanaf 1 januari 2013 gelden er voor de mondzorg weer vaste tarieven.
Nederlander geeft meer geld uit aan snoepgoed dan aan tandarts
1 juli 2012 Ė Zorg wordt steeds duurder, hoe houden we dit betaalbaar?
ANT: Politiek opportunisme dreigt experiment in de kiem te smoren
29 juni 2012 - De markt voor mondzorg was jarenlang gereguleerd. Prijscorrecties zijn niet toegepast en een aantal handelingen was niet langer kostendekkend. Uit een rapport van de VVAA van 9 mei jongstleden blijkt dat de tandartsentarieven in de periode 2009 t/m 2012 met 1.4% per jaar zijn gestegen, achterblijvend bij de inflatie
TTM-Nieuwsbulletin 2012 - 26: Minister wil doorgaan met experiment - Failissement Excent Tandtechniek ATL Zwolle
TTM-Nieuwsbulletin: Minister wil doorgaan met experiment - Failissement Excent Tandtechniek ATL Zwolle
Dramatische daling omzet tantechnische branche
Resultaten onderzoek 1e kwartaalomzet 2012 onder leden Brancheverenging Tandtechniek
Onafhankelijkheid van NPCF onder druk?
28 juni 2012 - De Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie (NPCF) is in 2012 een samenwerking aangegaan met zorgverzekeraar Achmea.
Minister VWS wil doorgaan met experiment
21 mei 2012 - VWS-Minister Edith Schippers wil het experiment vrije prijsvorming mondzorg doorzetten. Deze week tekende zich een Tweede Kamermeerdheid af die voor het onmiddelijk staken van het experiment zou zijn na het bekend worden van de door de NZa uitgevoerde Marktscan Mondzorg. Hieruit zou blijken dat de tarieven met 9,6% zouden zijn gestegen. Het onderzoek van de Universiteit Maastricht en Fa-Med weerspreken die conclusies. De Minister gaf wel aan dat als de Kamer mocht besluiten tot staken van het experiment zij dit besluit zal uitvoeren maar dan wel op een deugdelijk moment.
VWS-Minister: meeste tandartsprijzen binnen conversiebandbreedte
11 april 2012 - Introductie nieuwe norm?
Consumentenbond: Orthodontisten verhogen prijzen lopende behandelingen
16 maart 2012 - Ook forse prijsverhogingen mondhygienisten
Openingsdebat Dental Expo gaat niet door
15 maart 2012 - Bestuursvoorzitter CZ trekt zich terug na uitzending Tros Radar
Tarieven afgelopen maand gemiddeld niet meer gestegen of gedaald
Rapportage benchmark vrije prijsvorming mondzorg februari
Benchmark vrije tarieven mondzorg februari 2012
13 maart 2012 Benchmark vrije tarieven mondzorg februari 2012 van Fa-Med in samenwerking met Universiteit Maastricht - publicatiedatum 8 maart 2012
Ook CZ verruimt vergoeding mondzorg
Eigen bijdrage blijft in vrijwel alle gevallen noodzakelijk
NZa onderzoekt beschikbaarheid prijslijsten mondzorg
9 maart 2012 - Controle verplichting presentatie prijslijst op website en in wachtkamer
VGZ: communicatie over vergoeding tandartstarieven was onduidelijk
8 maart 2012 - Verzekeraar trekt boetekleed aan
NMT: Lagere vergoedingen verzekeraars veroorzaken bijbetaling tandarts
7 maart 20120 - De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) heeft gereageerd op het bericht van de NPCF dat de nieuwe tandartstarieven zelden gedekt worden door de verzekeraar.
NPCF: Nieuwe tandartstarieven zelden volledig gedekt
Tandartsen te duur of zitten de zorgverzekeraars aan de lage kant? - Sein voor experiement op oranje.
Tandartsrekening nietig bij onvoldoende transaprantie
15 februari 2012 - Verscherpt toezicht mondzorg
Nederlander bezuinigt niet op tandheelkundige zorg
15 februair 20120 - Kwaliteit belangrijker dan kosten
NZa publiceert update scan vrije prijsvorming mondzorg
Meeste prijzen vallen binnen bandbreedte - Onduidelijke website verzekeraars
Einde tandartzorg zonder bijbetaling
Patient moet in vrijwel alle gevallen ook zelf deel rekening mondzorg betalen
NPCF start meldactie over vrije prijzen mondzorg
NPCF gaat mensen vragen naar hun ervaringen
NZa stelt richtsnoer op voor mondzorg jeugd
1 februari 2012 - Tandarts onbezoldigd zorgverzekerings deskundige?
Patient krijgt overzichtssite van alle tandartstarieven
De oproep van patiŽntenfederatie NPCF om online een overzicht te publiceren van de tandartstarieven vindt gehoor
VGZ: haal mondzorg voor kinderen tijdelijk uit experiment
26 januari 2012 - Advies aan Minister VWS
VGZ: onaanvaardbare kostenstijging tandartstarieven
Kostenstijging van gemiddeld 7 procent
Debatten Mondzorg 2012
Debatten Mondzorg 2012 - exclusief voor TTM Service Clubleden
Debat Mondzorg ĎDubbele agenda van verzekeraarsí
20 januari 2012 - Minister VWS: ĎTe gemakkelijk om bal bij tandartsen neer te leggení
PvdA en SP: stoppen met vrije prijsvorming mondzorg
18 januari 2012 - Gaatjes moeten worden gevuld en niet de zakken van de zorgverz
NZa: Stijging prijs beperkt bij merendeel tandartsen
Meeste aanbieders mondzorg blijven in de buurt van oude tarieven
NPCF: bijbetalen voor mondzorg kinderen niet aanvaardbaar
16 januari 2012
Beweringen over hoge tandartstarieven blijken onjuist en misleidend
Zorgverzekeraar CZ stuurt aan op mislukken experiment met vrije prijzen
Tandartsen doen beroep op verzekeraars: stel belang jeugd voorop!
Zorgverzekeraars schaden vertrouwensrelatie patien en zorgverlener
NPCF: Onderzoek naar openbaarheid prijslijsten tandartsen goed initiatief
Oproep aan tandartsen tot meer transparantie
Juist zorgverzekeraars oorzaak duurdere tandheelkundige zorg
6 januari 2012
NMT verwcht geen grote kostenztijgingen
NPCF start meldactie over vrije prijzen ondzorg
NMT: Sparen in plaats van aanvullende tandartsverzekering
Nederlander bezuinigt niet op tandheelkundige zorg in 2012
27 december 2011 - Kwaliteit belangrijker dan kosten
Verzoek tandarts tegen invoering vrije prijzen in mondzorg afgewezen
Verzoek tandarts afgewezen
Einde Tandartszorg zonder bijbetaling
NZa: Abonnement mogelijk bij tandarts in 2012
16 december 2011 - Introductie facultatieve prestatie
Kwaliteitsregister Tandtechniek
15 december 2011 - Transparantie deskundigeheid zorgverlener van belang bij vrije prijsvorming
Vrije prijdvorming mondzorg
Gevolgen zelf implantaatonderdelen aanleveren door de tandarts/implantoloog
NMT; Vervoedingen zorgverzekeraars belemmeren doelen experiment
Zorgverzekeraars zullen prijspeil vergoedingen moeten aanpassen
PerfectSmile beraadt zich op juridische stappen tegen NZa
29 november 2011 - PerfectSmile beraadt zich op juridische stappen tegen NZa, Oproep aan consumenten: eis volledige transparantie voor zowel behandelkosten als techniekkosten.
NZa: fraude met techniekkosten bij PerfectSmile
29 november 2011 - NZa: fraude met techniekkosten bij PerfectSmile, Nederlandse Zorgautoriteit legt aanwijzing op aan Beperfect Clinics
NMT verwacht geen grote kostenstijgingen
23 november 2011 - Midden in het gebouw van de Tweede Kamer poetsten Kamerleden een 2 meter grote kies schoon, symbolisch voor de voorlichtingscampagne rond vrije tarieven in de mondzorg. In de media verschijnen diverse berichten over hoge tandartstarieven. De NMT geeft juist aan geen grote kostenstijgingen te verwachten.
NMT verwacht geen grote kostenstijgingen
23/11/2011 - NMT verwacht geen grote kostenstijgingen. wel veel variatie en differentiatie
VWS-Minister waarschuwt tandartsen voor te hoge tarieven
16/11/2011 - VWS-Minister waarschuwt tandartsen voor te hoge tarieven
Tandarts moet kopienota tandtechniek verstrekken
november 2011 - Experiment vrije prijsvorming mondzorg: patiŽnt heeft recht op transparante informatie
ZN houdt rekening met lichte stijging van tarieven
10/11 - ZN houdt rekening met lichte stijging 10/11 - ZN houdt rekening met lichte stijging 10/11/2011 ZN houdt rekening met lichte stijging van tarieven, Kosten mondzorg stijgen in 2012 met circa 8,5% ten opzichte van 2011
Zorgbelang NH: Vrije prijsvorming tandartsenzorg nog geen goed idee
31/10 - Zorgbelang NH: Vrije prijsvorming 31/10/2011 - Zorgbelang NH: Vrije prijsvorming tandartsenzorg nog geen goed idee, Zorgbelang Noord-Holland: nu al veel klachten over tandartsrekening
27/10 - VWS spreekt zich niet uit over verwachte prijsstijging
27/10 - VWS spreekt zich niet uit over 27/10 - 27/10/2011 - VWS spreekt zich niet uit over verwachte prijsstijging Verplichting verstrekken offerte en kopienota ingekochte tandtechniek voldoende
NPCF: geen aanwijzing dat tandartsen gaan experimenteren
24/10/2011 - NPCF: geen aanwijzing dat tandartsen gaan experimenteren
Rabobank verwacht geringe prijsstijging mondzorg
19/10/2011 - Rabobank verwacht geringe prijsstijging mondzorg, bij start vrije prijsvorming in 2012
NMT: Zorgverzekeraar CZ maakt mensen bang voor de tand
04/10/2011 - NMT: Zorgverzekeraar CZ maakt mensen bang voor de tand
Nederlanders wijzen grotere sturende rol verzekeraars af
13/09/2011 - Nederlanders wijzen grotere sturende rol verzekeraars af, Zorgen over bezuinigingen in de zorg
Regels vrije tarieven mondzorg door NZa vastgesteld
09/09/2011 - Regels vrije tarieven mondzorg door NZa vastgesteld
VvAA en ANT geven inzicht in gevolgen vrije prijsvorming mondzorg
02/09/2011 - VvAA en ANT geven inzicht in gevolgen vrije prijsvorming mondzorg
Nobel Actueel 16/9: Kwaliteit versus Vrije Prijzen
18/08/2011 - Nobel Actueel 16/9: Kwaliteit versus Vrije Prijzen, 2e Discussiebijeenkomst NobelActueel
Orthodontisten positief over vrije tarieven mondzorg
27/07/2011 - Orthodontisten positief over vrije tarieven mondzorg
NPCF: zorgverzekeraar informeert verzekerde onvoldoende over selectie van zorg
27/07/2011 - NPCF: zorgverzekeraar informeert verzekerde onvoldoende over selectie van zorg
Geen beletsel vrije prijsvorming mondzorg door TK
01/07/2011 - Geen beletsel vrije prijsvorming mondzorg door TK
Plenair debat vrije prijsvorming van mondzorg ingepland
29/06/2011 - Plenair debat vrije prijsvorming van mondzorg ingepland Donderdagavond 21.15 uur
Fracties blijven zorgen houden over transparantie mondzorg voor consument
29/06/2011 - Fracties blijven zorgen houden over transparantie mondzorg voor consument. Invoering vrije tandartstarieven per 1 januari 2012 nog niet helemaal zeker
NPCF-Meldactie: tandartsen informeren patienten onvoldoende
22/06/2011 - NPCF-Meldactie: tandartsen informeren patienten onvoldoende. NPCF-brief aan Tweede Kamer: Stel experiment vrije tandartsprijzen uit
NPCF: Experiment vrije prijsvorming mondzorg jaar te vroeg
21/06/2011 - NPCF: Experiment vrije prijsvorming mondzorg jaar te vroeg. Pleidooi voor een jaar uitstel
SP: Oppositie wil vrije prijsvorming mondzorg tegenhouden
20/06/2011 - SP: Oppositie wil vrije prijsvorming mondzorg tegenhouden. Discussiebijeenkomst NobelActueel schot in de roos
Factuur ingekochte tandtechniek aan consument overleggen
07/06/2011 - Factuur ingekochte tandtechniek aan consument overleggen. Minister besluit tot 3-jarig experiment vrije prijsvorming mondzorg
Solopraktijken kunnen blijven bestaan.
15 mei 2011 - Op initiatief van fluentgroep, Thommen Medical en Edin Dental Academy werd onlangs de voorlopig laatste etappe van de Tour de Mondzorg georganiseerd.
Verslag Algemeen Overleg Mondzorg
3 mei 2011 - Verslag Algemeen Overleg Mondzorg - ongecorrigeerd verslag 14 april 2011
VWS-Minister: uiterlijk juni 2011 besluit vrije tarieven
3 februari 2011 - Mogelijk experiment vrije prijsvorming mondzorg in 2012?
Vrije prijzen mondzorg in 2012?
12 januari 2011 - De vorige VWS-Minister Klink kondigde reeds een mogelijke invoering van vrije tarieven voor tandartsen aan maar zette niet door.
ANT: Mandaat tandheelkunde ligt bij patient en niet bij verzekeraar
3 december 2012 - Reactie op NZa-tarieven 2013
App ontwikkeld voor het vergelijken en afsluiten van zorgverzekeringen
Klik hier om terug te gaan naar het archief.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 154
januari/februari 2020
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor - uiteraard - de Dental Expo editie 2020, de Medical Device Regulation 2017/745 die op 26 mei 2020 ingaat: kunt u uw producten op die datum nog op de markt brengen?, enkele tenenkrommende casussen in de rubriek 'Hoe is het mogelijk?', de lezing Implant(mal) positioning de technische kant, missers vanuit tandtechnisch oogpunt met Erik Mentink op 12 mei 2020 en meer.  

Verspreiding in februari 2020.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl