Archief - Rubriek Juridisch

Gunstige uitspraak voor Nobel Biocare in geschil met Instradent over patent
3 november 2015 - Gunstige uitspraak voor Nobel Biocare in geschil met Instradent over patent
De transitievergoeding: de nieuwe ontslagvergoeding binnen het gewijzigde arbeidsrecht
TTM 122 - jaargang 22 - 2014 - De transitievergoeding: de nieuwe ontslagvergoeding binnen het gewijzigde arbeidsrecht - Met ingang van 1 januari 2015, zal het huidige arbeidsrecht ingrijpend wijzigen. Kort voor het zomerreces (10 juni jl.) heeft de Eerste Kamer namelijk ingestemd met de wet, die deze (gefaseerde) wijziging handen en voeten zal geven: de Wet Werk en Zekerheid. Een belangrijk onderdeel uit deze wet is dat de vergoedingensystematiek in ontslagsituaties aangepast zal worden. Dit betekent onder andere dat de bij werkgevers en werknemers bekende kantonrechtersformule vanaf 1 juli 2015 tot de verleden tijd zal behoren. In plaats daarvan worden werkgevers verplicht aan werknemers een zogenaamde transitievergoeding te betalen. Maar wat houdt deze transitievergoeding nu precies in?
Reorganisatie en stoelendansmethode
1 oktober 2013 - Onlangs maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het werkloosheidspercentage inmiddels is opgelopen tot 8,5% van de beroepsbevolking.
EXcessief doorbelasten prive-uitgaven aan werkgever
15 februari 2013 Kantonrechter ontbindt arbeidsovereenkomst algemeen directeur
Vergoeding niet genoten vakantieuren
1 december 2012 - Vergoeding niet genoten vakantieuren: hoeveel bent u uw werknemer verschuldigd bij het einde van het dienstverband?
Uitbetaling van vakantiedagen en beŽindigingvergoeding
15 oktober 2012 Uitbetaling van vakantiedagen en beŽindigingvergoeding bij overlijden werknemer: toch wel!
Het bijenkorf arrest
5 september 2012 Procedures over het ďontslag op staande voetĒ baren binnen de arbeidsrechtpraktijk altijd veel opzien. Deze vorm van ontslag gebruiken werkgevers vaak als maatregel om snel van een werknemer af te komen. Niet alleen eindigt de arbeidsovereenkomst hierdoor per direct, ook verspeelt de werknemer zijn recht op een WW-uitkering. Het is daarom niet verwonderlijk dat kantonrechters een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet kritisch toetsen
Cocurrentiebeding
15 april 2012 - Werkgevers en werknemers opgelet. de tijden veranderen
Privacy van sollicitanten (deel II)
15 december 2011
Vakantiewetgeving wijzigt binnenkort
15 september 2011 - Wijzig uw verlofsysteem op tijd!
Privacy van sollicitanten (deel 1)
15 juli 2011 - Wet bescherming persoonsgegevens
Gebruik van Social Media kan schending relatiebeding opleveren
15 mei 2011 - Social Media zijn niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Steeds meer mensen hebben een LinkedIn-en/of een Facebookaccount, waardoor zij zowel zakelijk als privť contacten met anderen kunnen onderhouden.
Het leeftijdsontslag bij pensioen onder druk?
15 maart 2011 - De discussie rondom het automatische leeftijdsontslag bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar is al enige tijd onderwerp van gesprek tussen diverse werknmers- en werkgeversorganisaties.
Verval vakantiedagen of niet?
1 februari 2011 - Veel werkgevers kennen het probleem van verlofsparen. Een werknemer neemt zijn jaarlijkse vakantiedagen niet of nauwelijks op, maar neemt ze mee naar een volgend jaar.
Werkgever aansprakelijk voor verkeerde adviezen
1 november 2011 - In het Burgerlijk wetboek staat - kort gezegd- dat een werkgever gedurende 104 weken het loon van de werknemer moet doorbetalen, als de werknemer de afgesproken werkzaamheden niet heeft verricht wegens ziekte
Stageovereenkomst is soms ook een arbeidsovereenkomst
1 oktober 2010
Onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer
1 oktober 2010 - In het Burgerlijk Wetboek staat dat een werkgever en een meerderjarige werknemer met elkaar schriftelijk kunnen afspreken dat voor de werknemer een concurrentiebeding geldt als hij bij de werkgever uit dienst treedt:
Ontslag tijdens proeftijd niet altijd rechtsgeldig.
15 augustus 2010 - In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werkgever en een werknemer een proftijdbeding in de arbeidsovereenkomst kunnen opnemen (artikel 7.652 BW).
Kan verzoek ouderschapsverlof worden afgewezen?
1 juni 2010 - Volgens de Wet Arbeid en Zorg heeft een werknemer, die ouder is van een kind, recht op verlof zonder behoud van loon.
Werkgever aanspakelijk voor burn-out werknemer?
1 april 2010 - In de wet staat dat een werkgever maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn, om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt (artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek)
Werkgever aanspakelijk voor burn-out werknemer?
In de wet staat dat een werkgever maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn, om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt (artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek)
Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?
Wanneer mag een werknemer geschorst worden?
Recente uitspraak kantongerecht Utrecht
Dossieropbouw
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Controle internet
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Controle op e-mail en internet op werkplek
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Boetebeding in de arbeidsovereenkomst
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Leeftijdsdiscriminatie
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Wijzigingen wwuitkering
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Personeel
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Leeftijdsonderscheid
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Wetsvoorstel vut prepensioen levensloop
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Wia
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Lastinfirstout
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Medezeggenschap werknemers
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Werktijden
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Klachtenbehandeling
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Taken arbeidsdomstandigheden
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Verkeersboetes werknemer
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Wijziging werkloosheidswet
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Wga risico
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Arbeidsovereenkomst en ontslag
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Vaststellingsovereenkomst bij einde arbeidsovereenkomst
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Geldigheid concurrentiebeding
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Proeftijd in arbeidsovereenkomst
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Seniorenregelingen
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Uitzendovereenkomst buitenlandse werknemer
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Eenzijdige functiewijziging
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Opzeggen tijdens proeftijd
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Arbeidsovereenkomst bepaalde-tijd
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Bhv
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
WIA uitkeringen
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Verhaalkosten re-integratiemaatregelen
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Arbeidsongeschiktheid sporten
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Juridisch
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Juridisch
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Juridisch
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Juridisch
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Juridisch
Voor ieder artikel dient nog een intro geschreven te worden
Klik hier om terug te gaan naar het archief.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 175
oktober 2023
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor de casus 'Koningsnummer volledige prothetiek: ambachtelijke vaardigheid en individuele vereisten' van meester-tandtechnicus Sebastian Guttenberger, een special over administratie software voor de tandtechnische branche waar de diverse oplossingen van Ladento, Talas, Qbridge, Salusys, Sovas, DigiTand en Talas+ aan bod komen, Prothetiek onder de loep 2024, de ID Day: Innovative Dental Technician Day, bijeenkomst BTT Klankbordgroep CAD, MijnMond.info/Vacatures en de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in oktober 2023.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl