Archief - Beleid Mondzorg

Wijziging NZa-transparantieregels mondzorg 1 januari 2018

december 2017 - TTM 141 - Wijziging NZa-transparantieregels mondzorg 1 januari 2018, Zorgaanbieder moet inzicht geven in verschillende materialen en technieken en bijbehorende prijzen die binnen de praktijk gelden

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een nieuwe Beleidsregel tandheelkundige zorg en de regeling Mondzorg vastgesteld die per 1 januari 2018 ingaat. Meest opvallende onderdeel voor de tandtechnische branche is de aanscherping van de transparantieregels voor zorgaanbieders met betrekking tot de prijzen die de praktijk hanteert voor de materialen en techniek. 

Help uw tandarts(assistent) te voldoen aan de NZa transparantieregels met betrekking tot tandtechniek

december 2017 - TTM 141 - Help uw tandarts(assistent) te voldoen aan de NZa transparantieregels met betrekking tot tandtechniek, Conceptlijst Doorgaans Gebruikte Materialen en Technieken  opgesteld in samenwerking met KNMT-websitebouwer Pharmeon

Elke tandartspraktijk is verplicht om per 1 januari 2018 de consument inzicht te geven in de prijzen van de doorgaans gebruikte materialen en technieken (zie artikel Wijziging NZa-transparantieregels mondzorg 1 januari 2018, Zorgaanbieder moet inzicht geven in verschillende materialen en technieken en bijbehorende prijzen die binnen de praktijk gelden). 

NZa wil nieuwe tarieven Tandtechniek in Eigen Beheer zo snel mogelijk invoeren

oktober 2017 - TTM 140 - NZa wil nieuwe tarieven Tandtechniek in eigen Beheer zo snel mogelijk invoeren, Toetsbaarheid voor NZa het belangrijkst: verplichte specificatie alle in rekening gebrachte Tandtechniek in Eigen Beheer codes op patiëntnota tandarts en tandprotheticus op komst

Zilveren Kruis patient betaalt verschil aangevraagd bedrag en vergoedingsbedrag, update meerkosten tandtechniek

mei 2017 - TTM 138 - Zilveren Kruis patient betaalt verschil aangevraagd bedrag en vergoedingsbedrag, update meerkosten tandtechniek

Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen ontving het signaal dat na Delta Lloyd ook verzekeraar Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, de patiënt erop wijst dat het verschil tussen het aangevraagde bedrag en het bedrag dat de verzekeraar vergoed voor rekening komt van de patiënt.

Voorstel minister over taakherschikking mondzorg terug naar de tekentafel

april 2017 - TTM 137 - Voorstel minister over taakherschikking mondzorg terug naar de tekentafe, ANT: eerder voorgelegde AMvB lijkt niet meer haalbaar

De eerder voorgelegde AMvB (experimenteer- artikel 36a van de wet BIG) om taakherschikking in de mondzorg mogelijk te maken, lijkt in de huidige vorm niet langer haalbaar. Dat is de conclusie van de ANT, nu minister Schippers heeft besloten dat vertegenwoordigers van opleidingen en koepelorganisaties in de mondzorg samen om tafel moeten. 

TTM-Nieuwsbulletin 2017-02-02 NZa-onderzoek naar gesjoemel met kronen uit lage lonen landen

TTM-Nieuwsbulletin 2017-02-02 NZa-onderzoek naar gesjoemel met kronen uit lage lonen landen - Ivoclar Digital op IDS - ANT overhandigt petitie aan Tweede Kamer - NZa-website geeft advies aan tandartspatient: vraag om tandtechnieknota - test

Nieuw meldpunt voor klachten over tandartsverzekeringen
10 december 2015 - MondzorgPolis.nl is het nieuwe meldpunt voor klachten over tandarts-verzekeringen voor zowel patiënten als zorgverleners. De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) lanceert dit meldpunt nu alle nieuwe polissen bekend zijn en veel mensen een nieuwe zorgverzekering kiezen voor 2016.
CZ-groep stelt voorwaarden aan vakbekwaamheid tandtechnicus
23 november 2015 - CZ-groep stelt voorwaarden aan vakbekwaamheid tandtechnicus - Inschrijving in Kwaliteitsregister Tandtechniek volstaat
SOH richt Academie Onafhankelijke Mondzorg op
16 november 2015 - SOH richt Academie Onafhankelijke Mondzorg op
ANT: gemengde gevoelens over tarievenbesluit NZa
7 november 2014 - De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft gemengde gevoelens over het tarievenbesluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de aangekondigde korting van 5,15 procent. De ANT is blij dat er na anderhalf jaar wachten eindelijk duidelijkheid is voor de sector met betrekking tot de tarieven, tegelijkertijd maakt de organisatie zich zorgen over de tarieven voor implantologie (-19%) en de mogelijke invloed op de kwaliteit van de mondzorg in zijn algemeen.
KNMT en ANT richten vereniging op voor richtiljnen in de mondzorg
20 oktober 2015 - De beroepsorganisaties van tandartsen KNMT en ANT slaan de handen ineen en richten een vereniging op voor richtlijnen in de mondzorg. Met de oprichting van de Nederlandse Vereniging Praktijkstandaarden Mondzorg (NVPM) willen beide organisaties de inbreng van de tandarts bij de totstandkoming van evidence based richtlijnen borgen en het draagvlak hiervoor vergroten.
NZA past tarieven plaatsen beugel aan
14 oktober 2015 - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de tarieven aan voor het plaatsen van de beugel. Hiermee wordt volgens de NZa de financiële prikkel kleiner om een beugel in twee zittingen te plaatsen. Ook de regels voor het in rekening brengen van de materiaalkosten van een slotjesbeugel veranderen. De aanpassingen gaan in per 2016.
Nationaal Register voor Orale Implantologie van start
12 oktober 2015 - Het Nationaal Register voor Orale Implantologie (NROI) is een landelijk register dat alle bij de patiënt betrokken behandelaren, altijd en overal real-time informatie verschaft over de gebruikte implantologische materialen en handelingen. Het register zorgt ervoor dat alle geplaatste tandimplantaten, botopbouw materialen, abutments en suprastructuren inclusief artikel- en lotnummer gratis en veilig kunnen worden geregistreerd.
ANT blij met rapport Nationale ombudsman
2 oktober 2015 - De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is tevreden met de bevindingen van de Nationale ombudsman naar aanleiding van de vragen die de ANT had voorgelegd over de handelwijze van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rondom het experiment voor vrije tarieven. De ombudsman doet een duidelijke uitspraak over de mogelijkheden tot verbetering van communicatie. Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT:
Meer soa’s en mondkanker door toenemend drugsgebruik en seks
2 oktober 2015 - Toenemend drugsgebruik in combinatie met ontremd seksueel gedrag heeft desastreuze gevolgen voor de (mond)gezondheid. De normalisatie van drugsgebruik om langdurig, veelvuldig en wisselend seksueel contact te kunnen hebben, leidt naar verwachting tot een toename van het aantal soa’s én een toename van het aantal mondkankers.
ANT: ‘Kwaliteit mondzorg thuiswonende ouderen ver onder de maat'
1 oktober 2015 - Honderdduizenden kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, blijven verstoken van noodzakelijke mondzorg. Dit aantal neemt in rap tempo toe. Eerder al bracht een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) de erbarmelijke toestand van de mondzorg in verzorgingshuizen aan het licht. Dit blijkt echter slechts het topje van de ijsberg.
SOH kondigt Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg aan
8 september 2015 - De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) heeft de introductie van een Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg aangekondigd als antwoord op het 'beleid' van overheid en de belangenbehartigers. 'De mondzorg is niet gebaat bij een doormodderen op basis van het huidige beleid. Wat zijn de belangen van de patiënt, de tandarts en de belangen- behartigers? En wat is daarvan terecht gekomen?'
Pilots van start voor betere mondzorg bij ouderen
2 september 2015 - Deze week zijn in Amsterdam, Hardenberg en Rotterdam pilots gestart om de mondzorg bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Tandartsen en huisartsen gaan er nauwer samenwerken om ervoor te zorgen dat ouderen tijdig worden geholpen bij problemen met hun gebit. Nu verdwijnen kwetsbare ouderen nog vaak uit beeld bij mondzorgpraktijken. Ook de thuiszorg gaat de mondverzorging van kwetsbare ouderen de nodige aandacht geven
Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothese per 1 januari 2017 omhoog
27 juni 2015 - De eigen bijdrage voor de implantaatgedragen gebitsprothese gaat per 1 januari 2017 omhoog.
ANT: implantaatgedragen gebitsprothese onderkaak 'standard of care'
26 juni 2015 - De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft met verbazing kennis genomen van de brief van Minister Schippers over de implantaatgedragen gebitsprotheses en spreekt van het overbodig zijn van het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard dat alleen een verspilling van tijd en gemeenschapsgeld is.
Jaarcongres KNMT: gebitscorrecties vragen om intensieve samenwerking
15 april 2015 - De vraag naar gebitscorrectie neemt toe. Patiënten uit alle leeftijdsgroepen stellen steeds hogere eisen aan de esthetiek van hun gebit. Optimale gebitscorrectie is vaak een complex geheel van verschillende tandheelkundige disciplines. Deelbehandelingen moeten op elkaar aansluiten en op het juiste moment worden uitgevoerd, op een manier die van te voren is afgesproken.
Pleidooi KNMT voor mbo-opleiding tandartsassistent
8 april 2015 - De KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en pleit daarom voor minimumeisen voor het opleidingsniveau van tandartsassistenten. De KNMT wil dat met ingang van 1 september 2018 een tandartsassistent die nieuw de arbeidsmarkt betreedt in het bezit is van een mbo-diploma Tandartsassistent of in opleiding is voor dit diploma
KNMT: Patiënt kiest bewust voor innovatieve maar duurdere beugel
20 maart 2015 - KNMT: Patiënt kiest bewust voor innovatieve maar duurdere beugel - In een reactie op de publicatie van het NZa-rapport over de toegankelijkheid van de orthodontische zorg stelt de KNMT dat orthodontisten meer zorg leveren, van hogere kwaliteit en tegen gelijkblijvende kosten. "Sinds 2012 staat de NZa toe dat orthodontisten meer innovatieve, patiëntvriendelijke en betere behandelmogelijkheden aanbieden. Mogelijkheden die al langer beschikbaar waren maar niet gedeclareerd konden worden omdat het tariefsysteem dat niet toeliet. Patiënten kiezen nu bewust voor innovatieve, mooiere en daarmee duurdere beugels.
NZA: beugelbehandelingen goedkoper, aantal patiënten neemt toe
20 maart 2015 - Orthodontiepraktijken hebben volgens de Nederlande Zorgautoriteit niet te lijden onder de lagere tarieven. De afgelopen jaren behandelden orthodontisten meer mensen en plaatsten duurdere beugels.
Breed initiatief voor betere mondzorg ouderen
10 februari 2015 - Recent Nederlands onderzoek* laat zien dat 80% van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid heeft bij opname in een verpleeghuis. Om de mondzorg voor ouderen te verbeteren bundelen de beroepsvereniging van tandartsen KNMT, de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, ACTA, de Vrije Universiteit en Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) hun krachten in het project ‘De mond niet vergeten!’.
SOH doet aangifte over handel en wandel Achmea bij NZa
21 januari 2015 - De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) heeft een diepgaand onderzoek gedaan naar de handel en wandel van Achmea. De gedane ontdekkingen waren van dien aard dat de SOH bij de Nederlandse Zorgautoriteit aangifte heeft gedaan op 25 september 2014.
Nieuwe leerstoel moet meer informatie leveren over kwaliteit mondzorg
6 januari 2015 - Een oordeel over de kwaliteit van de mondzorg in Nederland vereist meer onderzoek naar de aard en omvang van deze zorg en de omstandigheden waaronder die wordt verleend. Pas als duidelijk is wat er wel en niet gebeurt en wat de uitkomsten van de zorg zijn, kan iets worden gezegd over de kwaliteit ervan. Ofwel: de kwaliteit van mondzorg begint met meten. Dit stelt dr. J.J.M. (Josef) Bruers in zijn oratie als bijzonder hoogleraar 'Kwaliteit van mondzorg in de praktijk' bij ACTA.
Meldpunt Fraude in de Dentale Branche
28 november 2014 - Meldpunt Fraude in de Dentale Branche, Patiënt altijd de dupe - recht kopie tandtechnieknota essentiëel - De Branchevereniging Tandtechniek lanceerde eerder dit jaar het Meldpunt Fraude in de Dentale Branche. Via het Meldpunt Fraude in de Dentale Branche kan iedereen zijn of haar vermoeden melden dat er sprake is van een of andere vorm van oneerlijke concurrentie.
Dentallbenefit: dentale marktplaats voor professionals
28 november 2014 - Dentallbenefit: dentale marktplaats voor professionals - de oplossing voor uw onnodige (overtollige) voorraad
NZa: Tarieven mondzorg omlaag
7 november 2014 - Een bezoek aan de tandarts of de orthodontist wordt in 2015 goedkoper. De tarieven in de mondzorg gaan naar beneden, in het bijzonder die van implantologie. De tariefaanpassing is gebaseerd op een kostenonderzoek en de herijking van de arbeidskostencomponent.
KNMT: regulering tandartstarief beperkt keuzemogelijkheid patiënt
7 november 2014 - Regulering van de tarieven voor tandheelkundige zorg door de NZa is niet in het belang van de patiënt. Dit stelt de KNMT in reactie op het besluit van de NZa om de tarieven voor tandartsen, tandarts-implantologen en orthodontisten met ingang van 1 juli 2015 te verlagen.
Advies aan VWS-Minister: Meer zelf betalen voor implantaatgedragen gebitsprothese
30 oktober 2014 - Patienten moeten meer zelf gaan betalen voor implantaatgedragen gebitsprotheses, rebasings en reparaties. Dit is onderdeel van het advies van het Zorginstituut Nederland aan de Minister van VWS om de kostenstijgingen door de toenemende vraag naar implantaatgedragen gebitsprothesen te beperken.
ANT bepleit taaltoets buitenlandse tandarts en meer opleidingsplaatsen
28 oktober 2014 - De ANT is voorstander van een taaltoets voor buitenlandse tandartsen die zich vestigen in Nederland. Dit viel te horen in het Radio 1 programma 'De Ochtend' van afgelopen maandag. Hierin pleit ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes voor een verplichte taaltoets voor buitenlandse tandartsen en meer opleidingsplaatsen Tandheelkunde.
www.mijnmond.info - gratis webpagina - verbeterde zoek en vindfunctionaliteit
24 oktober 2014 - www.mijnmond.info - gratis webpagina - verbeterde zoek en vindfunctionaliteit
Bezorg- of expeditiekosten opnieuw bekeken
24 oktober 2014 - Bezorg- of expeditiekosten opnieuw bekeken - In de tandtechnische branche is het gebruik gegroeid dat laboratoria de tandtechnisch werkstukken bij de tandarts ophalen en ook weer terugbrengen. Hoewel de patiënt steeds vaker wel dan niet voor het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat door de tandarts naar het lab wordt gezonden blijven er jaarlijks heel veel ritjes uitgevoerd worden. Zoals met alle kostenposten is het goed om eens na te gaan wat nu de daadwerkelijke (bezorg)kosten zijn voor een tandtechnisch laboratorium.
BioComp: Loskomend kroon- en brugwerk door namaakschroeven
24 oktober 2014 - BioComp: Loskomend kroon- en brugwerk door namaakschroeven - Waarschuwing fabrikant voor kopie-producten
Tarieven mondzorg licht omlaag in 2015
11 september 2014 - De tarieven in de mondzorg zullen licht dalen vanaf 1 januari 2015. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bekend gemaakt. De tarieven van tandheelkundige zorg gaan met 0,94% omlaag en die van orthodontische zorg met 0,86%. De daling wordt veroorzaakt door een indexatie van de tarieven uit 2014.
Meerkosten Tandtechniek in rekening brengen bij verzekerde
2 september 2014 - Meerkosten Tandtechniek in rekening brengen bij verzekerde - TTM 121
Minister-President Rutte en Minister Asscher op bezoek bij IVT aan DHTA
2 september 2014 - Minister-President Rutte en Minister Asscher op bezoek bij IVT aan DHTA - Drie miljoen voor sectorplan 'Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap'. Tijdens een werkbezoek op 2 juli jl. aan onder meer het IVT aan de DHTA heeft minister-president Rutte zich uitgesproken over het belang van het in Nederland hebben van goed opgeleide professionele beroepsbeoefenaren in specialistisch vakmanschap. Hierbij werd ook de beroepsgroep die zich onder meer bezig houdt met gebitsprotheses genoemd.
2 mei 2014 - De NMT en de mondzorgkoepels schorten deelname aan het NZa-Expertteam op. Het is voor de NMT en de mondzorgkoepels (ANT, NVM en NVIJ) onacceptabel dat een advies van het Expertteam van de NZa onjuist is gebruikt.
Mondhygine Nederlanders voor verbetering vatbaar
19 maart 2013 66% van de Nederlanders poetst zijn tanden ten minste twee keer per dag
CB12 van Meda Pharma wint Drogisterij Awards 2012
13 maart 2013 - Uit honderden introducties van het afgelopen jaar is het product CB12 van Meda Pharma gisteravond uitgeroepen als winnaar van de Drogisterij Awards 2012 binnen de categorie Mondverzorging.
Zorg en Zekerheid laat tandarts-patint bijbetalen
7 maart 2013 Dekking lager dan maximale NZa-tarief ANT: zorgelijke ontwikkeling
Zorg en Zekerheid laat tandarts-patint bijbetalen
7 maart 2013 - De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)meldt op haar website www.ant-online.nl dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid voor de conventionele gebitsprothese een lager tarief hanteert dan het maximale NZa-tarief
NMT: alle verrichtingen in de mondzorg gericht op gezondheidskundige verzorging
12 februari 2013 - Doel behandeling bepalend voor btw-vrijstelling - Geen afweging tandtechniek nodig
NMT: alle verrichtingen in de mondzorg gericht op gezondheidskundige verzorging
12 februari 2013 - Doel behandeling bepalend voor btw-vrijstelling - Geen afweging tandtechniek nodig
NMT: Explosie tanderosie veroorzaakt gezondheidsproblemen
6 februari 2013 - Tanderosie vormt een steeds grotere bedreiging voor het gezonde gebit
NMT: Explosie tanderosie veroorzaakt gezondheidsproblemen
6 februari 2013 - Tanderosie vormt een steeds grotere bedreiging voor het gezonde gebit
NMT: onmogelijk harde conclusies te trekken over tarieven 2011-2012 In reactie op marktscan NZa
3 januari 2013 - Uit onderzoeken in opdracht van de NMT blijkt dat het onmogelijk is om harde conclusies te trekken over verschillen in tarieven 2011/2012.
NPCF:benieuwd naar verklaring verzekeraars
21 december 2012 - Premies tandverzekeringen dalen niet mee met tandartstarieven
Orthodontisten naar rechter om NZa-besluit
21 december 2012 - VVO: Experiment leidde tot prijsdaling orthodontietarieven.
In 2013 opnieuw bijbetalingen in mondzorg bij de jeugd
Plannen van zorgverzekeraar CZ leiden tot bijbetalingen in de mondzorg bij de jeugd
Hoog vrijwillig eigen risico niet populair bij overstappers zorgverzekering
Premies tandverzekeringen dalen niet mee met tandartstarieven
5 december 2012
Bijna helft tandartspraktijken ziet omzet en bedrijfsresultaat 2012 dalen
4 december 2012 - Bijna helft tandartspraktijken ziet omzet en bedrijfsresultaat 2012 dalen
Bijna helft tandartspraktijken ziet omzet en bedrijfsresultaat 2012 dalen
4 december 2012 - Er is dit jaar veel ophef geweest over het experiment met vrije tarieven in de mondzorg.
Rabobank: vraag naar mondzorg stijgt
16 november 2012 - Rust zal in de markt in 2013 terugkeren
NMT: Invoering max-maxtarief te vroeg
6 november 2012
Achmea vergoedt niet alle tandartskosten kind
22 september 2012
Van gezondheidszorg naar gezondheidsbeleving
19 september 2012 De kracht van geuren wordt vaak onderschat.
NMT teleurgesteld over uitspraak kort geding
12 september 2012 - De voorzieningenrechter heeft op 12 september de vorderingen afgewezen in het kort geding dat de NMT samen met overige mondzorgkoepels aanspande tegen de Staat.
NZa-Tarievenlijst mondzorg 2013
14 september 2012 - De tarievenlijst 2013 zal qua structuur en opzet veel lijken op de tarievenlijst die we kennen uit 2011
Experiment vrije tarieven mondzorg stopgezet
5 september 2012 Tweede Kamer haalt streep door experiment
Experiment vrije prijsvorming stopt per 1 januari 2013
5 september 2012 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de benodigde formele aanwijzing gegeven om het experiment met de vrije prijsvorming per 1 januari 2013 te stoppen en per die datum de NZa de maximumtarieven te laten vaststellen voor tandartsen, tandprothetici en mondhygienisten.
Nederlander geeft meer geld uit aan snoepgoed dan aan tandarts
1 juli 2012 Zorg wordt steeds duurder, hoe houden we dit betaalbaar?
Onafhankelijkheid van NPCF onder druk?
28 juni 2012 - De Nederlandse Patinten Consumenten Federatie (NPCF) is in 2012 een samenwerking aangegaan met zorgverzekeraar Achmea.
VWS-Minister: meeste tandartsprijzen binnen conversiebandbreedte
11 april 2012 - Introductie nieuwe norm?
Benchmark vrije tarieven mondzorg februari 2012
13 maart 2012 Benchmark vrije tarieven mondzorg februari 2012 van Fa-Med in samenwerking met Universiteit Maastricht - publicatiedatum 8 maart 2012
VGZ: communicatie over vergoeding tandartstarieven was onduidelijk
8 maart 2012 - Verzekeraar trekt boetekleed aan
NMT: Lagere vergoedingen verzekeraars veroorzaken bijbetaling tandarts
7 maart 20120 - De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) heeft gereageerd op het bericht van de NPCF dat de nieuwe tandartstarieven zelden gedekt worden door de verzekeraar.
Tandartsrekening nietig bij onvoldoende transaprantie
15 februari 2012 - Verscherpt toezicht mondzorg
Nederlander bezuinigt niet op tandheelkundige zorg
15 februair 20120 - Kwaliteit belangrijker dan kosten
NZa-fraude met techniekkosten bij PerfectSmile
15 februair 2012 - NZA legbt aanwijzing op aan Beperfect Clinics
NZa: verzekeraars weer in de fout met onjuiste afwijzingsbrieven
15 februari 2012 - Klacht ingediend door Branchevereniging Tandtechniek Mogelijk aanwijzing CZ
Meldactie Mondzorg Zorgbelang Zuid-Holland
15 februari 2012 - Zorgen over kwaliteit mondzorg
Instructiefilm over infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk
15 februari 2012 - Tandartsen, orthodontisten en mondhyginisten zijn dagelijks bezig met de gezondheid van de patint. Een onhyginische werkwijze kan de gezondheid van de patint, de behandelaar en andere medewerkers in de praktijk in gevaar brengen
PerfectSmile beraadt zich op juridische stappen
15 februair 2012 - Oproep aan consument: eis volledige transparantie
NZa stelt richtsnoer op voor mondzorg jeugd
1 februari 2012 - Tandarts onbezoldigd zorgverzekerings deskundige?
VGZ: haal mondzorg voor kinderen tijdelijk uit experiment
26 januari 2012 - Advies aan Minister VWS
Debatten Mondzorg 2012
Debatten Mondzorg 2012 - exclusief voor TTM Service Clubleden
Debat Mondzorg Dubbele agenda van verzekeraars
20 januari 2012 - Minister VWS: Te gemakkelijk om bal bij tandartsen neer te leggen
PvdA en SP: stoppen met vrije prijsvorming mondzorg
18 januari 2012 - Gaatjes moeten worden gevuld en niet de zakken van de zorgverz
NZa adviseert eenduidige bekostiging eerstelijnsdiagnostiek
17 januari 2012 - Sturen op kwaliteit en kosten in eerstelijnsdiagnostiek
NPCF: bijbetalen voor mondzorg kinderen niet aanvaardbaar
16 januari 2012
Juist zorgverzekeraars oorzaak duurdere tandheelkundige zorg
6 januari 2012
Nederlander bezuinigt niet op tandheelkundige zorg in 2012
27 december 2011 - Kwaliteit belangrijker dan kosten
NZa: Abonnement mogelijk bij tandarts in 2012
16 december 2011 - Introductie facultatieve prestatie
NZa: Fraudecontrole in mondzorg moet beter
24 november 2011 - NZa: Fraudecontrole in mondzorg moet beter, Fraudecontrole in mondzorg moet beter
NPCF: zorgverzekeraar informeert verzekerde onvoldoende over selectie van zorg
27/07/2011 - NPCF: zorgverzekeraar informeert verzekerde onvoldoende over selectie van zorg
NZa: veel vragen over mondzorg
21/07/2011 - NZa: veel vragen over mondzorg Onterechte declaraties weekendtoeslagen en vragen over medische intake
NZA: Rekening tandarts in heldere taal
06/07/2011 - NZA: Rekening tandarts in heldere taal, Verruim numerus fixus
Fracties blijven zorgen houden over transparantie mondzorg voor consument
29/06/2011 - Fracties blijven zorgen houden over transparantie mondzorg voor consument. Invoering vrije tandartstarieven per 1 januari 2012 nog niet helemaal zeker
Samenwerkende Mondzorg Koepels formaliseren samenwerking
29/06/2011 - Samenwerkende Mondzorg Koepels formaliseren samenwerking, Klepperman Overleg voortgezet onder neiuwe naam
Kwaliteitsinstituut voor de zorg in 2013 van start
28/06/2011 - Kwaliteitsinstituut voor de zorg in 2013 van start. Gentegreerd in het College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
NMT juist verheugd met resultaten Meldactie NPCF
22/06/2011 - NMT juist verheugd met resultaten Meldactie NPCF. Conclusie NPCF niet gedeeld
NPCF-Meldactie: tandartsen informeren patienten onvoldoende
22/06/2011 - NPCF-Meldactie: tandartsen informeren patienten onvoldoende. NPCF-brief aan Tweede Kamer: Stel experiment vrije tandartsprijzen uit
NPCF: Experiment vrije prijsvorming mondzorg jaar te vroeg
21/06/2011 - NPCF: Experiment vrije prijsvorming mondzorg jaar te vroeg. Pleidooi voor een jaar uitstel
SP: Oppositie wil vrije prijsvorming mondzorg tegenhouden
20/06/2011 - SP: Oppositie wil vrije prijsvorming mondzorg tegenhouden. Discussiebijeenkomst NobelActueel schot in de roos
Consumentenbond: Maak BIG-geheimen openbaar
10/06/2011 - Consumentenbond: Maak BIG-geheimen openbaar. Registratienummers van zorgverleners op rekeningen en websites vermelden
Verslag Algemeen Overleg Mondzorg
3 mei 2011 - Verslag Algemeen Overleg Mondzorg - ongecorrigeerd verslag 14 april 2011
Solopraktijken blijven bestaan
15 maart 2011 - Tour de Mondzorg - themabijeenkomst voor ondernemers in de zorg
Opheffen hba
22 februari 2011 - Verplichte ondemocratische organisatie en hoge heffingen
VWS-Minister: uitbreiding inspectie-capaciteit mondzorg
9 februari 2011 - Naar aanleiding van Tweede Kamervragen over verdovingen door tandartsen
VWS-Minister: uiterlijk juni 2011 besluit vrije tarieven
3 februari 2011 - Mogelijk experiment vrije prijsvorming mondzorg in 2012?
NZa tikt verzekeraars op de vingers over afwijzingsbrieven tandarts
1 februari 2011 - Klacht Branchevereniging Tandtechniek: correspondentie verzekeraars onduidelijk en onvolledig
Sterke toename bezoek aan tandarts
25 januari 2011 - Zorggebruik laatste 30 jaar toegenomen
Norovirus grijpt aggressief om zich heen in gezondheidszorg
25 januari 2011 - Slechte hygine onder zorgproffessionals mede oorzaak uitbraak Norovirus
ACTA, Ivoren Kruis en Menzis slaan de handen ineen
20 januari 2011
Vrije prijzen mondzorg in 2012?
12 januari 2011 - De vorige VWS-Minister Klink kondigde reeds een mogelijke invoering van vrije tarieven voor tandartsen aan maar zette niet door.
Instroom tandartsen moet fors omhoog
29 december 2010 - Capaciteitsorgaan brengt nieuw advies uit
Consumentenbond: uitstel verlaging slechte zaak
16 december 2010 - De Consumentenbond is zeer teleurgesteld over het besluit van de NZa.
Nederlander onbewust gevaren slechte mondhygiene
6 december 2010 - Onderzoek wijst uit dat het risico op hartaandoeningen met 70% toeneemt bij volwassenen met slechte mond hygiene
Gevolgen tariefkorting inkomen orthodontist
2 december 2010 - 27 procent van onderzochte praktijken niet in staat enig inkomen te realiseren uit orthodontische praktijkvoering
Beleidsregel jeugdtandverzorging aangepast
1 december 2010
SOS Vakmanschap luidt noodkreet bij minister Van Bijsterveldt
30 november 2010 - Voortschrijdende veralgemenisering van het beroepsonderwijs
Nominatie NMT-award Innovatieve mondzorg bij kinderen
25 november 2010
TTM Nieuwsbulletin 2010-46 Te veel invloed verzekeraars in gezondheidszorg
Te veel invloed verzekeraars in gezondheidszorg
Vijf voor twaalf voor tandzorg jongeren
16 november 2010 - CDC Kliniek spoort jongeren aan tot spoedig tandartsbezoek
Dieet van vis en noten beschermt tegen tandvleesontsteking
10 november 2010 - Publicatie Journal of the American Dietitic Association
NZa en IGZ dwingen vijftien tandartsen op te stoppen met titelmisbruik
1 november 2010 - Onderzoek naar misleidende informatie tandartsen afgerond
Teken de petitie!
1 november 2010 - Voorkom wachtlijsten en scheefgroei gebitten. Hoewel Nederland tot de landen behoort met de beste en geodkoopste beugels van europa wil de NZa de tarieven voor beugelsbehandelingen per 1 januari 2011 nog een met ruim 1/3 verlagen
TTM Nieuwsbulletin 2010-43 Kan niet door de beugel: meer dan 3.000 handtekeningen
Kan niet door de beugel: meer dan 3.000 handtekeningen
NMT herkent zich in resultaten VVAA-onderzoek
25 oktober 2010 - Dikke onvoldoende voor functioneren NZa
NZa brengt toegankelijkheid en kwaliteit mondzorg in gevaar
23 oktober 2010 - ANT en OVAP verontrust over VVAA-onderzoek naar beleid NZa
Kan niet door de beugel
20 oktober 2010 - Vanaf heden gaat de patintenactie Dit kan niet door de beugel van start
Nieuwe whitening helpt tegen tandvleesirritatie
20 september 2010 - 42% van de mensen heeft last van gerriteerd of bloedend tandvlees
TTM Nieuwsbulletin 2010-36: Onderzoek afwijzingsbrieven door Meldpunt Zorgsignalen
Mogelijkheid beroep ontbreekt vaak - 3D wax up-printer voor Dental Labs - Loek Hermans adviseur NMT
TTM Nieuwsbulletin 2010-33: TVM Capital verwerft meerderheidsbelang Pritidenta GmbH
Clearfil Photo Bright met natuurlijke fluorescentie - NMT waarschuwt voor onnodige schade door te laat begin met beugelbehandeling
Voorgenomen NZa besluit leidt tot slechte kwaliteit beugel
15 augustus 2010 - Einde eigen opleiding en 30% orthodontische tandtechnisch medewerkers verliest baan
TTM Nieuwsbulletin 2010-29: NZa: besluitvorming gelijkschakeling later
Tandarts toegang tot praktijk ontzegt om valse declaraties
TTM Nieuwsbulletin 2010-28: ANT stapt uit ZiZo
Niet langer actieve rol binnen Zichtbare Zorg Mondzorg - Bureacratisch nietszeggend meetsysteem
TTM Nieuwsbulletin 2010-27: Vice-voorzitter NMT over NZa: kaalslag in de zorg
NZa propageert eenheidsworst - Faillissement Vlong BV - Van Hamondprijs: Stefan Rondeltap - Jean Schrama - Dennis de Groot - Henk Jan v.d. Heuvel Marat Aswdaljan
TTM Nieuwsbulletin 2010-26: Voorgenomen NZa-besluit: 30 procent orthodontisch medewerker verliest baan
Sluiting eigen opleiding tandtechnisch medewerker orthodontie dreigt - Bob Tolmeijer Award 2010 - Jordi Pastor Gonzlez - Anne Garben - Jeroen Gremmen
TTM Nieuwsbulletin 2010-25: Demissionair kabinet schrapt mondzorg 18-22 jarigen uit basispakket
Tandartsen ontraden schrappen mondzorg - Steeds meer kinderen kiezen voor de ortodontist
TTM Nieuwsbulletin 2010-24: NMT: 40.000 kinderen verliezen orthodontische zorg
NZa schaadt het belang van de consument en de patient - Purmerendse tandarts bedreigd
TTM Nieuwsbulletin 2010-20: Kamervragen over functioneren IGZ
Reactie NMT op tv-programma Tros Radar - Nep-tandarts voor 2e maal betrapt
TTM Nieuwsbulletin 2010-15: CVZ-advies: geen recht mondzorg 18 tot 22 jarigen
Advies aan Minister Klink - Nieuwe NFC-uitvoering Bonartic
TTM Nieuwsbulletin 2010-11: Kamervragen inkomen orthodontist
Tweede generatie Programat P500/G2 - Hu-Friedy: Luxatie-instrumenten voor atraumatische extractie
TTM Nieuwsbulletin 2010-10: Straumann introduceert CADCAM-scanner
Koppeling Cadent iTero - NZa: meer signalen verstrekken onjuiste informatie door verzekeraars - Carinne Carels - Elrie Bakker-Derks
TTM Nieuwsbulletin 2010-07: Bisco Z-Prime Plus
Introductie Miele-sterillisator op Dental Expo - NZa en directieleden naar Zorgbezuinigingscongres in Saint-Paul-de-Vence
De Vertex Quint tandenlijn
15 februair 2010 - Vertex-Dental BV, wereldwijd actief met het hoofdkantoor gevestigd in Zeist, is meer dan 70 jaar toonaangevend op het gebied van innovatieve op de klant gerichte gebitsprothese producten.
Geen vrije tandartstarieven in 2011
1 februari 2010 - Voorspelling van oud-voorzitter College Adviserend Tandartsen Dolf Hehenkamp tijdens zijn lezing op 26 november 2010.
TTM Nieuwsbulletin 49: Verzekeraar moet toch deel niet gecontractueerde zorg vergoeden
SKGZ spreekt bindend avies uit - Dutch HealtTec Academy vestigt zich in Utrecht - William Smit
Verzekeraar moet toch deel rekening niet gecontractueerde zorg vergoeden
1 december 2009 - Bindend advies Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
TTM Nieuwsbulletin 2009-44: Huppes: Slechtste en onbetrouwbaarste zorgverlener overleven
Fixatie op lage tarieven in de zorg werkt rampzalig - Dentalsupport neemt binnenkomend telefoonverkeer uit handen - oNieuwe techniek geeft wortelkanaal weer zonder deze te beschadigen
Tandartsen klagen over opstelling Achmea
1 oktober 2009 - NZa: tandarts mag rechtstreeks declareren bij patint
TTM Nieuwsbulletin 2009-34: Opvragen persoonsgegevens door verzekeraars in strijd met wet
CPB maakt bekend te zullen optreden tegen verzekeraars - Memodent: Creation Press & Paint
TTM Nieuwsbulletin 2009-32: Stichting Garantiefonds Mondzorg van start
Op initiatief van de Associatie Nederlandse T andartsen - Dental Cam: Chroom kobalt kappen - Amann Girrbach: Artex BN
Experiment met vrije prijzen mondzorg
15 juni 2009 - NZa advies: Consument moet factuur ingekochte techniek zien
Btw wetgeving en de margeregeling
15 juni 2009 - Inruilfactuur voor tandtechnische laboratoria en tandartsen
TTM Nieuwsbulletin 2009-24: NZa teruggefloten: aanpassing verlaging maximumtarieven orthodontie
Uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Consumentenbond: onacceptabel
TTM Nieuwsbulletin 2009-20: Minister Klink: driejarig experiment vrije tarieven wellicht beter
Brief aan Tweede Kamer - Faillissement Cosmetische Tandartspraktijk Buitenveldert
TTM Nieuwsbulletin 2009-15: Partnership 3M Espe met Astratech
G-CEM Automix - Excent neemt R&H Dental over - NZa-advies: consument moet factuur ingekochte tandtechniek zien
TTM Nieuwsbulletin 2009-14: NZa-advies: experiment vrije tarieven mondzorg
Prijzen voor mondzorg moeten volgens NZa worden vrijgegeven - Kick-off Dutch HealtTec Academie - Nobelbiocare versus Materialise Dental
TTM Nieuwsbulletin 2009-07: Venus Diamond
Universeel nanhybride composiet - Zorgen over commercile tandartsketens - Excent neemt Van Zuidam Techniek over - Van Zuidam
Branchevereniging tandtechniek kiest-voor nederlands tandtechniek
15 januari 2009 - Onderhandelingen nieuwe CAO begonnen
TTM Nieuwsbulletin 2008-52: CBB vernietigd tariefverlaging orthodontie
Tariefbeschikking NZa van mei 2007 vernietigd - Acacia Dental wordt dochteronderneming Kuraray
TTM Nieuwsbulletin 2008-42: NZa neemt tandheelkundige adviseurs in dienst
Leen Snel - Jos van den Heuvel - Rolf Rowel - Excent-vestiging TTL van der Wedden wordt TTL Zaltbommel
TTM Nieuwsbulletin 2008-33: Dentsply neemt E.S. Holding over
E.S. Holding: Erik Schildermans - Gevaar kartelvorming bij preferentiebeleid zorgverzekeraars - Infomedics: Eric de Graaf
Btw definitie tandtechnicus
15 juli 2008 - Gekunstelde bv-constructies en importerende tussenhandelaren uits
TTM Nieuwsbulletin 2008-26: Belang mondgezondheid onderschat
Ivoren Kruis - AmannGirrbach Live Lounge Congres - De Nederlandse School voor Gezondheidstechniek - Ate de Jong
TTM Nieuwsbulletin 2008-25: GfK: Nederlander beoordeelt tandarts met gemiddeld 7,7
Onderzoek Intomart GfK - IVT strikt Auke Sietsema - Nobel Biocare - World Tour 2008 in Maastricht- Heraeus-website wetenschap
Eu-commissie bezoekt tandtechnisch lab
15 juni 2008 - FEPPD: Zelfde spelregels moeten gelden voor iedereen
Peanuts toekomstige zorgvraag en kostenontwikkeling
15 juni 2008 - Toekomstige zorgvraag en kostenontwikkeling overkappingsprotheses op implantaten
TTM Nieuwsbulletin 2008-22: Kabinet: sterkere positie client
27 mei 2008 - Recht op informatie, kwaliteit en veiligheid - Hu-Friedy: Symmetry IQ 4000 - Meningen over IVT-reiskostenvergoeding
TTM Nieuwsbulletin 2008-21: Zorgbalans 2008: minder tandartsbezoek lager opgeleiden
RIVM Zorgbalans - Heraeus: iCEM Self Adhesive - NTL gaat samen met Excent
tevredenheid_zorgverleners_gfk.pdf
15 april 2008
TTM Nieuwsbulletin 2008-03: Indicatiecriterium niet verruimen
CVZ Signalement Mondzorg - Periotomen Hu-Friedy
TTM Nieuwsbulletin 2007-43: Vrije tarieven voor tandartsen
Frank de Grave over vrije tarieven - Ecologische verpakking FujiRock EP en Base Stone.
TTM Nieuwsbulletin 2007-38: Rechter klacht NVM opnieuw behandelen
Keuze niet-gecontractueerde mondhygienist ligt niet voor de hand - Niet gebleken van enig onderzoek door NZa
TTM Nieuwsbulletin 2007-35: Van Es: Ernstig tekort tandartsen dreigt
Vertex-site vernieuwd
Promotie Nederlandse tandtechniek
15 juli 2007 - Tandtechnisch onderwijs van groot belang
Btt visie toekomst tandtechniek
15 januari 2007 - De visie van de Branchevereniging Tandtechniek op de toekomst van de tandtechniek is dat de rol van de tandtechnicus zal moeten veranderen
Marktwerking in de gezondheidszorg
15 juni 2006 - Kerstbomen verkopen slecht in de zomer
App ontwikkeld voor het vergelijken en afsluiten van zorgverzekeringen
Lancering Meldpunt Fraude in de Dentale Branche
11 mei 2014 - Lancering Meldpunt Fraude in de Dentale Branche De Branchevereniging Tandtechniek wil actief onderzoek (laten) doen naar personen en organisaties die opereren binnen de dentale branche en zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie en frauduleuze handeingen. Bijvoorbeeld door het berekenen van een in Nederland gangbare prijs terwijl het ingekochte tandtechnisch product uit een lage lonen land is betrokken.
ANT: ‘Nederlandse beugelbehandeling allergoedkoopste van Europa’
20 maart 2015 - ANT: ‘Nederlandse beugelbehandeling allergoedkoopste van Europa’ - Ook de ANT komt naar aanleiding van de publicatie van het NZa-monitor ‘trends en toegankelijkheid in de orthodontie II’ tot de conclusie dat de toegankelijkheid van de orthodontische zorg op peil is gebleven. Tevens wordt de voorzichtige conclusie getrokken dat ook de betaalbaarheid van deze zorg goed is gebleven.
Klik hier om terug te gaan naar het archief.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Gebruik de zoekmachine.
Nummer 162
september 2021
In dit nummer

In dit nummer onder meer aandacht voor 30 jaar perstechnologie voor glaskeramiek restauraties, een frame met een bijzondere extensie in opdracht van de afdeling Bijzondere Tandheelkunde van het Rijnstate Ziekenhuis in de rubriek Werkstuk Belicht, Ortho-Flex en digitale orthodontie, Baakman Tandtechniek in Zutphen gericht op digitalisering, Vakbond LBV en Branchevereniging Tandtechniek sluiten nieuwe cao, de IVT Bob Tolmeijer Award 2021 en de geslaagdenlijst IVT-opleiding Tandtechniek aan de DHTA, IDS 2021 in Keulen de Dentale Agenda van het Kwaliteitsregister Tandtechniek en meer. 

Verspreiding in september 2021.

Mis geen nummer, neem nu een abonnement op het Tandtechnisch Magazine. Klik hier voor een speciale internet-aanbieding.

Heeft u nieuws voor het volgende nummer of een interessante casus? Neem dan contact op met de redactie.

Ontvang gratis TTM nieuwsbulletin

Gratis overzicht van het belangrijkste nieuws uit de dentale branche in uw e-mailbox. Vraag nu aan! Afmelden kan altijd door een e-mail te sturen naar info@tandtechnischmagazine.nl